מענה – היחידה לבריאות הנפש

אבחון פסיכיאטרי

אבחון פסיכיאטריאבחון פסיכיאטרי (או הערכה פסיכיאטרית) הינו תהליך של איסוף מידע אודות אדם, במטרה להגיע לאבחנה פסיכיאטרית בעניינו. במרבית המקרים, האבחון יבוצע מסיבה קלינית-טיפולית, על מנת להגדיר את הבעיות שמהן סובל המטופל ובכדי לתכנן את הטיפול בו. זאת, בשל גילוי של מצוקה אישית של המטופל, על רקע נפשי.

האבחון הינו בדרך כלל השלב הראשון בתהליך של טיפול בהפרעה נפשית או מחלת נפש, אבל ניתן שייעשה בו שימוש גם לצורך הליכים משפטיים שונים. האבחון הסטנדרטי כולל איסוף מידע חברתי וביוגרפי אודות המאובחן, כמו גם תצפיות ישירות ואיסוף נתונים הנובעים ממבחנים פסיכולוגיים שונים ופיזיולוגיים.

לרוב, האבחון נערך על ידי פסיכיאטר, אך ייתכן שהוא יבוצע גם במסגרת הליך רב תחומי, למשל בבית חולים, אשר יכלול גם אחיות, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים ויועצים מקצועיים אחרים.

שלבי האבחון הפסיכיאטרי

תהליך ביצוע האבחון הפסיכיאטרי מורכב ממספר שלבים מוגדרים

לקיחת היסטוריה רפואית

בחינת המצב הנפשי

נעשית באמצעות תיאור מובנה מראש של מצבו הנפשי הנוכחי של המטופל, באמצעות התייחסות לגורמים הבאים:

מטרתו של שלב זה היא לבנות תיאור רוחב של מצבו הנפשי של המטופל. כמו כן, משמש שלב זה להעריך את מידת הסיכון הנובעת מהמטופל, לעצמו ולסביבה (סכנה להתאבדות או פגיעה עצמית, תוקפנות, נטייה למתירנות מינית וכדומה).

בדיקה גופנית

זהו חלק בלתי נפרד מהאבחון הפסיכיאטרי, משום שאנשים הלוקים בנפשם נוטים לסבול במידה רבה יותר גם מהפרעות גופניות שונות. שנית, מצבים רפואיים ונוירולוגיים שונים עשויים להיות הגורם לתסמינים פסיכיאטריים. ולבסוף, לתרופות פסיכיאטריות עשויות להיות תופעות לוואי פיזיולוגיות.

במהלך בדיקה זו ייבדקו ה-BMI של המטופל, לחץ הדם, טמפרטורה וקצב הנשימה שלו, ייערך מישוש בלוטות הלימפה ומישוש הבטן. כמו כן, יינטלו מהמטופל דגימות דם לצורך בדיקת תפקודי בלוטת התריס, אלקטרוליטים, סידן, אנזימי הכבד וספירת דם מלאה, על מנת לשלול הפרעות בחילוף החומרים או דמנציה כמקור לתסמינים הפסיכיאטריים. כן ייערכו בדיקות לגילוי עגבת ו-HIV וכן סריקות CT ו-MRI, על מנת לשלול זיהומים או גורמים נוירולוגיים אחרים.

מה ניתן לאתר באמצעות האבחון?

כל הנתונים הנזכרים לעיל נאספים על ידי אנשי המקצוע השונים באמצעים ישירים ועקיפים כגון התבוננות במהלך איסוף המידע הביוגרפי, התמקדות בשאלות אודות תסמינים עדכניים, עריכת בדיקות פיזיולוגיות ומבחנים פסיכולוגיים.

ככל שאיסוף הנתונים הנזכר לעיל העלה תסמינים של מצוקה נפשית ובמקביל, נשללו באמצעותו גורמים רפואיים או נוירולוגיים לאותם תסמינים, יפנה הפסיכיאטר למדריכים כגון ה-DSM וה-ICD, על מנת לקבוע את הסיווג המדויק של ההפרעה או המחלה הנפשית ממנה סובל המטופל.

בהמשך לכך, תותאם למטופל תוכנית טיפול אישית המתבססת על טיפול תרופתי, טיפול פסיכולוגי באמצעות שיחות, טיפול במרפאת חוץ ואף אשפוז במחלקה פסיכיאטרית או במוסד שיקומי, ככל שהתסמינים מהם סובל המטופל דורשים זאת.

עלות האבחון הפסיכיאטרי

כאשר האבחון הפסיכיאטרי מבוצע על ידי פסיכיאטר, עלותו היא כעלותה של פגישת היכרות אצל פסיכיאטר (פגישת "אינטייק"), אשר אורכת בין שעה לכשלוש שעות. כאשר מדובר בפסיכיאטר פרטי, עלותו של מפגש בודד עשויה להגיע עד כמה מאות שקלים לכל שעה ולעיתים, אף יותר מכך. כמו כן, ישנה האפשרות לבצע את האבחון הפסיכיאטרי אצל פסיכיאטר במסגרת קופת החולים ולשלם בעבורו תעריף מוזל, בהתאם לתעריף שמציעה כל קופת חולים למבוטחים אצלה.

אם הפסיכיאטר נדרש לערוך את ממצאיו לכדי חוות דעת מקצועית, למשל במסגרת תביעה לבית המשפט, הרי שלעלות המפגש יתווסף סכום כסף נוסף, עבור כתיבת חוות הדעת.

כאשר האבחון הפסיכיאטרי נעשה במסגרת אשפוז פסיכיאטרי במחלקה פסיכיאטרית ציבורית, בין אם אשפוז מרצון או בכפייה, לרבות אשפוז יום (אמבולטורי), עלותו כלולה בסל הבריאות. המטופל או משפחתו רשאים לבחור גם באפשרות של אשפוז פסיכיאטרי פרטי, שעלותו נעה בין מאות לאלפי שקלים עבור כל יום אשפוז. עם זאת, מרבית האזרחים בישראל מבוטחים בביטוח רפואי משלים, בין אם על ידי קופת החולים ובין אם על ידי חברות ביטוח פרטיות, ולכן, ישנה אפשרות שהביטוח הרפואי המשלים יכסה את עלויות האשפוז הפסיכיאטרי הפרטי של המטופל, כולן או חלקן.

Exit mobile version