אלרגיה בפעוטות עלולה להוביל לדיכאון

אלרגיה בפעוטות עלולה להוביל לדיכאוןמצבים של אלרגיה יכולים לבוא לידי ביטוי בתסמינים מגוונים. לעיתים, התסמינים יופיעו על גבי העור, בצורה של פריחה. לעיתים, התסמינים יבואו לידי ביטוי בצורה של נשימה שורקנית, קשיי נשימה, נטייה לנזלת.

על פי טענותיהם של חוקרים שבדקו השלכות נפשיות של ילדי בית הספר היסודי שאובחנו בילדות המוקדמת כסובלים מאלרגיה, קיים קשר בין תסמיני אלרגיה לבין מצבים נפשיים. ילדים שבקטנותם סבלו מאלרגיה הפכו בסבירות גבוהה יותר לילדים בעלי נטייה למופנמות, קשיים רגשיים ואפילו דיכאון.

ההשערה בבסיס המחקר

בדברי מבוא למחקר שהתפרסם לאחרונה, טוענים מדענים כי השערה וותיקה למדי גורסת שקיים קשר בין מחלות על רקע של אלרגיה לבין קשיים פסיכולוגיים ואף פסיכיאטריים בגילאים בוגרים יותר. על פי המשוער, מבוגרים הסובלים מהפרעות של חרדה, דיכאון קליני וקשיים חברתיים היו בסבירות גבוהה יותר ילדים הסובלים מאלרגיות שונות. על מנת לברר את ההשערה בכלים מדעיים החליטו מדענים לבצע מחקר בקרב כמה מאות ילדים, חלקם כאלה הסובלים מנזלת על רקע אלרגי וכן מסימפטומים מקובלים אחרים הקשורים לאלרגיה.

סימני האלרגיה וסימני הדיכאון

מטרתם של החוקרים הייתה לברר האם קיים קשר סטטיסטי מובהק בין נטייה לאלרגיה בגילאים צעירים מאוד לבין קשיים רגשיים עם דגש על התנהגות מופנמת ודיכאון בגיל בית הספר היסודי. החוקרים ביססו את הרקע האלרגי בקרב הילדים על פי מאפיינים כמו דלקות על גבי העור, נזלת לאורך זמן בעלת רקע של אלרגיה, נשימה המלווה בצפצופים או נשימה שורקנית.

מהצד השני, על מנת לאתר סימנים מדעיים לקיום מצבים של דיכאון וקשיים רגשיים, נעשה שימוש בשאלונים מקובלים. באמצעות שאלונים שנמצאו כתקפים לזיהוי דרכי ביטוי התנהגותיים של רגשות שונים נקבע האם ילד זה או אחר אכן מתמודד עם דרגה גבוהה של מופנמות, דיכאון, או קושי רגשי דומה. שאלונים אלה מולאו על ידי ההורים, בליווי הנחיות מתאימות.

מדגם המחקר

קיום המחקר התבסס על מדגם של כחמש מאות וחמישים ילדים בקירוב, בטווח גילאים שבין שנה לארבע. נבדקו ממצאים מאוחרים יותר, בגילאי תחילת בית הספר היסודי (אזור גיל שבע שנים). תחילה, נבדק קיומם של תסמינים שונים המקושרים לאלרגיה. לכל ילד יוחס לא רק קיום של מצב אלרגי או שלילה של מצב זה אלא גם יוחסו מצבים של כמה אלרגיות במקביל. כל זאת, במטרה לבדוק האם גם לכך יש השפעה על המצב הרגשי בהמשך.

תוצאות המחקר

תוצאות המחקר העלו את התמונה הבאה: בקרב ילדים שסבלו מסימפטומים של אלרגיה בגיל ארבע שנים או למטה מכך, נמצאה רמה גבוהה של מדדים רגשיים בשאלונים שמולאו. בהקשר של התנהגות מופנמת, סיכוי גבוה פי שלוש לכך בקרב ילדים הסובלים מאלרגיה בגיל צעיר. בהקשר של חרדה או דיכאון, קיים סיכון כפול ואף משולש לכך בגיל שבע, בקרב אלה שאובחנו כסובלים מאלרגיה בגילאים מוקדמים יותר.

ממצא נוסף הראוי לציון הינו ההשפעה של מספר הסימפטומים והמחלות הקשורות לאלרגיה על סימנים של התנהגות מופנמת. ככל שנרשמו יותר סימפטומים של אלרגיה ויותר מחלות על רקע אלרגיה, כך עלה הסיכוי לקשיים רגשיים ומופנמות ייתר.

לסייע מגיל צעיר

הסיבה לכך שאלרגיה מקושרת לקשיים רגשיים נותרה עדיין בלתי ברורה. יחד עם זאת, למחקר שבוצע השלכה חשובה. על גורמים רפואיים לקחת בחשבון לא רק את חשיבות הטיפול בסימפטומים של אלרגיה בגיל צעיר. לא פחות חשוב – להאיר את עיני ההורים לגבי הסיכוי לקשיים רגשיים ומופנמות. כך, ניתן להעניק לילדים את התמיכה הראויה ואת האבחון המקדים בשלב מוקדם ככל האפשר.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום