מענה – היחידה לבריאות הנפש

אבחון תסמונת אספרגר

אבחון אוטיזםתסמונת אספרגר היא אחת מכמה תת סוגים של הפרעות על הקשת האוטיסטית. בעבר, האבחון של כל אחת מההפרעות הללו נעשה בנפרד.

אולם, מאז שנת 2013, מועד פרסומו של מדריך ה-DSM-V (המהדורה החמישית של המדריך האבחוני הסטטיסטי של הפרעות נפש שמוצא לאור על ידי האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית), אוחדה האבחנה של כל ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי באופן שנחשב למדויק ויעיל יותר

תסמונת אספרגר נחשבת כתסמונת הממוקמת בצד של הספקטרום המאופיין בתפקוד גבוה. בדומה לשאר ההפרעות על הספקטרום, גם היא מאופיינת בקשיים באינטראקציה חברתית, טווח מוגבל של תחומי עניין ספציפיים, התנהגות חזרתית ופגיעה בהתפתחות הכישורים המוטוריים, המובילה להתנהגות מגושמת.

עם זאת, בהשוואה להפרעות אחרות על הספקטרום, הלוקים באספרגר לרוב אינם סובלים מקשיים משמעותיים בשימוש בשפה ומעיכוב משמעותי בהתפתחות היכולות הקוגניטיביות. למעשה, חלקם אף מחזיקים באוצר מילים מפותח ביחס לגילם, לרוב בקשר לתחומי העניין הספציפיים שלהם. על אף זאת, אותם ילדים לרוב ייטו לעשות שימוש בכישורי השפה המפותחים שלהם באופן לא מתאים או מגושם, לדבר בקול חזק מדי או בטון אחיד.

ההתנהגויות שיתוארו להלן מאפיינות לרוב את הלוקים בתסמונת אספרגר. עם זאת, לעיתים נדירות בלבד כל ההתנהגויות הללו מופיעות אצל אדם אחד ובדרך כלל, גם עוצמתן משתנה משמעותית בין אדם לאדם:

אופן האבחון של תסמונת אספרגר

אבחון ראשוני

לרוב, הורים לילדים הלוקים בתסמונת אספרגר מתחילים לשים לב לקשיים במהלך ההתפתחות של ילדיהם בגילאים מוקדמים, לעיתים אף בגיל 30 חודשים בלבד. עם זאת, ילדים שלוקים בתסמונת מפצים לרוב בדרכים אחרות על קשיי ההתפתחות ולכן, ייתכן שהסימנים הראשונים להפרעה לא יאותרו עד לילדות המאוחרת ולעיתים, רק בבגרות. ליקויים בכישורים החברתיים למשל עשויים שלא לצוף על פני השטח עד שהילד הלוקה באספרגר מגיע לגיל שבו השימוש בכישורים החברתיים הופך לחשוב, למשל עם הכניסה לגן הילדים או העלייה לכיתה א'. מסיבה זו, הגיל הממוצע לאבחון עומד כיום על כ-11 שנים.

אבחון התסמונת

לאחר האבחון הראשוני, שיבוצע בדרך כלל על ידי רופא הילדים, יופנו הילד והוריו (או הנבדק הבגיר) לביצוע אבחון  מקיף, לצורך קבלת אבחנה רשמית. האבחון של התסמונת יהיה בנוי, לרוב, מהשלבים הבאים:

לאחר ביצוע כל המבחנים והבדיקות הדרושים, הצוות המאבחן יוכל להעריך לקבוע ברמה גבוהה של ודאות האם הנבדק אכן לוקה בתסמונת אספרגר. לאחר מכן, ייפגש המאבחן עם ההורים והנבדק (או הנבדק בלבד, אם מדובר באדם בגיר), לצורך מתן הסברים לגבי תוצאות האבחון.

Exit mobile version