התמודדות עם דימוי עצמי נמוך של בני נוער

דימוי עצמי נמוך בבני נוערדימוי עצמי הוא האופן שבו אנו תופסים את עצמנו, רואים את עצמנו. הדיוקן העצמי שאותו אנו יוצרים, המתבסס על תכונות ומאפיינים שונים, המתגבשים אצלנו לאורך החיים, היוצר כמעין תמונה המורכבת מאישיותנו ומגורמים נוספים הקשורים גם אל הסביבה.

גיבוש הדימוי העצמי הוא חלק מתהליך ההתבגרות. הוא נבנה על ידי בני הנוער תוך התייחסות להתנסויות אישיות, לתגובותיהם של האחרים וגם תוך השוואה בינם לבין הסביבה, לבין מתבגרים מבוגרים. בני הנוער תופסים את עצמם כפי שהם חושבים שאחרים רואים אותם. זוהי תפיסה דינמית ומורכבת ביותר.

מהו דימוי עצמי ומהו דימוי עצמי נמוך

הדימוי העצמי של בני הנוער, כמו גם הדימוי העצמי של המבוגרים, כולל את הדימוי האישי – האופן שבו המתבגר תופס את תכונותיו ואת אישיותו, את הדימוי הגופני שלו – האופן שבו הוא תופס את גופו, את הופעתו החיצונית, את הדימוי החברתי שלו – האופן שבו הוא תופס את עצמו באינטראקציות חברתיות שונות וגם את הדימוי המשפחתי והמוסרי שלו.

דימוי עצמי נמוך הוא מתן ערך נמוך לכל אחד מהפרמטרים האלה, בהשוואה לערך שאותו נותן המתבגר לפרמטרים זהים, כפי שהם מופיעים אצל האחרים. הדימוי העצמי הנמוך קשור גם לערך עצמי נמוך וגם לביטחון עצמי נמוך. אלה מאפיינים ביותר את גיל ההתבגרות, אז מתגבשת זהותו של המתבגר, אולם לעתים הם יכולים להשפיע מאד על התנהלותו ועל האינטראקציה שלו עם הסביבה.

צורות שונות של דימוי עצמי נמוך במתבגרים

לרוב הוא כולל מרכיב של חוסר אמונה: המתבגר מאמין שהוא איננו מסוגל להתמודד עם מטלותיו השונות, כמו הלימודים למשל. הוא חושש שלא יצליח, מתייאש מהר מאד ומתקשה להתמודד עם כישלונות. בכל פעם שעולה קושי כלשהו הוא מוותר והוא איננו מאמין ביכולותיו.

גם הימנעות ממצבים חברתיים וחרדה חברתית היא צורת ביטוי לדימוי עצמי נמוך. כדי שלא להתמודד עם מקרים של אי נעימות או השפלות, המתבגר נמנע ממצבים שונים, כגון מפגשים חברתיים, העשויים להעמידו במצב לא נעים. למשל, מתבגר הסובל מעודף משקל וגם מדימוי עצמי נמוך, יימנע מיצירת קשרים חברתיים ובאופן כללי גם ממפגשים חברתיים.

ערך עצמי נמוך: ביטוי נוסף של דימוי עצמי נמוך

המתבגר מאמין שהוא "לא שווה" ושהוא "אפס". קנאה היא אלמנט נוסף, שיכול גם הוא לבוא לידי ביטוי אצל בני נוער המתמודדים עם דימוי עצמי נמוך, מתוך החשש לאבד משהו שנמצא ברשותם. הדבר קורה לרוב ביחסים זוגיים או בין חברים קרובים.

הצד המקנא יהיה דרוך בכל פעם שמושא הקנאה מדבר עם אחרים, יוצר קשרים חברתיים חדשים או נמצא באירועים שונים שהוא אינו נוכח בהם. הדבר מלווה בחרדה ובדריכות רבה העשויים גרום בסופו של דבר לתשישות וגם לעייפות.

חשוב לדעת!

הדימוי העצמי, ובמיוחד כשמדובר במתבגרים, הוא חלק משמעותי וחשוב מאד בתהליך ההתפתחות וההתבגרות. לאור השינויים הרבים והמהירים מאד שחווה המתבגר בתקופה זו, על הדימוי העצמי שלו להתגבש מחדש בכל עת. במקרים רבים, המתבגר מגבש בסופו של דבר דימוי עצמי חיובי, אך חלק מהמתבגרים עדיין מתמודדים עם דימוי עצמי נמוך שהחל עוד בתקופת ההתבגרות וממשיך אף בבגרות.

פנייה לאיש מקצוע מתחום בריאות הנפש עם הופעת התסמינים המעידים על בעיות בכל הנוגע להתגבשות הדימוי העצמי, יכולה לעזור למתבגר ולאפשר להתמודד בהצלחה רבה יותר עם האתגרים המלווים בתקופה זו.

סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום