מענה – היחידה לבריאות הנפש

אבחון הפרעות אישיות התנהגותית

הפרעות אישיות התנהגותיתקביעת אבחנת הפרעת אישיות התנהגותית היא נושא שנוי במחלוקת בעולם הרפואה הנפשית. מדובר בין היתר בסטיגמה האופפת תווית הפרעה נפשית, העלולה להוביל לאפליה.

בנוסף, חלק מהאנשים מוצאים שאבחון פסיכיאטרי מעליב אותם ואינו מועיל לשיפור תפקודם.

בדומה לכל האבחנות הפסיכיאטריות, אבחון הפרעת אישיות התנהגותית משקף הבנת מצוקה רגשית ושיטות התמודדות עם התסמינים מהם סובל המטופל, כשבשלב הראשון האבחון מתמקד בתסמיני המטופל והשפעתם על חייו, ולא בהקשר חברתי נרחב יותר.

היבטי אבחון הפרעות אישיות התנהגותית

אם הרופא חושד שיש לך הפרעת אישיות, האבחנה תיקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:

בדיקה פיזית – הרופא יבצע בדיקה גופנית וישאל שאלות מעמיקות אודות בריאותך. במקרים מסוימים, התסמינים הנפשיים עשויים להיות קשורים לבעיית בריאות גופנית בסיסית. ההערכה עשויה לכלול בדיקות מעבדה והקרנה לאלכוהול וסמים.

הערכה פסיכיאטרית – כוללת דיון על המחשבות, הרגשות וההתנהגות, ושאלון המסייע באיתור האבחנה. מידע מבני המשפחה או קרובים אחרים מועיל לגיבוש האבחון.

קריטריונים דיאגנוסטיים- הרופא ישווה את התסמינים הנפשיים לקריטריונים של המדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי של הפרעות נפשיות (DSM-5), שפורסם על ידי האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית ומשמש כקביעת אבחון הפרעות נפשיות מוביל ברחבי העולם.

קריטריונים לאבחון

כל הפרעות האישיות מסווגות לפי קריטריונים לאבחון, יחד עם זאת, המדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי קובע שאבחון הפרעות נפשיות לטווח הארוך נקבע צריך להיקבע בהתאם מצוקה או פגיעה משמעותית אותה חווה המטופל, בתחומים הכוללים את האופן בו המטופל מתייחס לעצמו ומפרש את התנהגותו בינו לבין עצמו, עם אנשים אחרים ובמסגרת אירועים חברתיים; תגובות רגשיות הולמות; יכולת תפקוד עם אנשים אחרים ומערכות יחסים; וקביעת היכולת לשלוט בדחפים.

לעיתים קשה לקבוע את סוג הפרעת האישיות, שכן מספר הפרעות אישיות התנהגותיות חולקות תסמינים זהים, והמטופל עשוי לסבול ממספר הפרעות נפשיות. הפרעות אחרות כגון דיכאון, חרדה או התמכרות לסמים ואלכוהול עלולות לסבך אבחנה נוספת, אך שווה להקדיש את הזמן והמאמץ לקבלת אבחנה מדויקת, כך שניתן יהיה לקבל את הטיפול המתאים.

כיצד מבוצע האבחון?

הפסיכיאטר קובע את אבחנת האישיות ההתנהגותית בהתאם לקריטריונים הקבועים במדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי, ומסווג את ההפרעה המסוימת ממנה סובל המטופל. המדריך מתאר את כל הבעיות הנפשיות ומפרט את כל סוגי האבחנות אותן ניתן לקבוע.

מהקריטריונים לכל אחד מסוגי הפרעות האישיות משולבים בתהליך האבחון, ובסיום הפסיכיאטר יכול להרכב אבחנה הנושאת את הכותרת המתאימה.

השלכות האבחון

ההכרה בקשיים הנפשיים מאפשרת לפסיכיאטר לקבוע אבחנת הפרעת אישיות התנהגותית התמקדות בהתנהגות המטופל המונעת ממנו לחיות את החיים שהוא רוצה חיונית להרכבת תכנית טיפול יעילה.

אך אם המטופל סבור שהתסמינים שלו עולים בקנה אחד עם הפרעות אישיות התנהגותית רחבות יותר, מומלץ לתאר את חוויותיו לפסיכיאטר באופן נרחב, ולשאול אותו לגבי דעתו על התסמינים. באופן זהה, אם נקבעה אבחנת הפרעת אישיות התנהגותית, אך המטופל סבור שקביעה זו אינה מתאימה, הוא רשאי לבקש חוות דעת נוספת.

Exit mobile version