מענה – היחידה לבריאות הנפש

ייעוץ משפחתי למשפחות המתמודדות עם אשפוז פסיכיאטרי

ייעוץ משפחתי למשפחות המתמודדות עם אשפוז פסיכיאטריעל פי נתונים שנאספו במחקרים עדכניים, מרבית האנשים בעולם יחוו הפרעה פסיכיאטרית בשלב כלשהו של חייהם. החוויה יכולה להיות חוויה עצמית ישירה, או בעקיפין, כאשר הפרעה כזו מופיעה אצל קרוב משפחה, חבר או עמית לעבודה.

והקרובים של האדם הלוקה בהפרעה. קרובים ובני משפחה נאלצים לחוות את השפעה זו ולשאת בנטל של ההתמודדות עמה, הן בשל הצורך לסעוד את הקרוב ולסייע לו והן מעצם היותם קרובים שלו.

דרכי ההתמודדות של הקרובים מגוונות ומשתנות, הן בהתאם לסוג הקשר עם הקרוב הלוקה בהפרעה (הורים, בני זוג, אחים, ילדים, חברים קרובים) והן בהתאם לשלבים השונים של ההפרעה ולרמת חומרתה. המתח הכרוני שנלווה לחוויה של הקרובים, יחד עם הדרישה המעשית לסעוד את הקרוב ולסייע לו, עלולים להשפיע על חיי היומיום של הקרובים, על בריאותם, על יחסיהם החברתיים, הקריירה שלהם ועל מצבם הכלכלי.

הצרכים של משפחה הסועדת אדם הלוקה בהפרעה נפשית

על אף שקרובים ובני משפחה נחשבים כגורמי סיעוד וסיוע משמעותיים, הם בדרך כלל חסרי ידע מעמיק אודות ההפרעה ואינם מוכנים כהלכה לאתגרים הקשורים בהתמודדות עמה. העדר ההכנה והמידע עלולים להוביל את הקרובים לחוש תסכול, משום שהם אינם מבינים מה קורה לקרוב שלהם, לא יודעים כיצד לתמוך בו ולא מתמצאים בנבכיה של מערכת בריאות הנפש.

בסקרים שנערכו בקרב קרוביהם של אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות, עלו הצרכים הבאים:

לאן ניתן לפנות כדי לקבל ייעוץ משפחתי

בשנת 2000 נחקק בישראל חוק שיקום נכי נפש בקהילה. על פי חוק זה, אדם בן 18 לפחות, אשר נמצא שהוא סובל מנכות על רקע נפשי בשיעור של 40% לפחות, יהיה זכאי לסל שיקום. במסגרת אותו סל שיקום כלולים גם שירותי ייעוץ ותמיכה למשפחה, הניתנים בחינם. הייעוץ המשפחתי ללא תשלום ניתן במרכזי ייעוץ שהקים משרד הבריאות ברחבי הארץ, כמו גם על ידי עמותות שונות העוסקות בבריאות הנפש. כמו כן, ישנה אפשרות לקרובים לפנות גם לייעוץ פרטי, בתשלום.

מרכזי הייעוץ למשפחות מספקים את השירותים הבאים:

השפעותיו של הייעוץ

מחקרים שנערכו בנושא מראים כי קרובים ובני משפחה, שמקבלים מידע אודות הפרעות נפשיות, מערכת בריאות הנפש וסיוע בפיתוח מיומנויות לפתרון בעיות, מסוגלים לסייע לקרוב המאושפז בצורה טובה יותר ואף לשפר את תוצאות הטיפול בו.

כאשר הקרובים לומדים מיומנויות בסיסיות הקשורות להחלמה, כגון שיטות להחדרת תקווה, הסתמכות על יתרונות, מתן אפשרות בחירה והימנעות מחוסר אונים נרכש, ניכר שיפור במרבית תסמיני ההפרעה של הקרוב. כתוצאה מכך, הזמן הדרוש להחלמה מתקצר, פוחתות תחושות הבלבול, הכעס והתסכול אצל הקרובים ואיכות החיים של כל המעורבים משתפרת.

Exit mobile version