מענה – היחידה לבריאות הנפש

אשפוז פסיכיאטרי של ילדים ונוער

אשפוז פסיכיאטרי של ילדים ונוערהפרעות נפשיות בקרב ילדים ונוער הן הפרעות נפוצות, כאשר עם השנים ניכרת עלייה הן בשיעור הילדים ובני הנוער הלוקים בהפרעות נפשיות והן ירידה בגיל ההתפרצות של ההפרעות.

מחקרים מראים כי אחד מתוך חמישה ילדים (בגילאי 0-18) מאובחן כלוקה בהפרעה נפשית ואחד מתוך עשרה ילדים בקירוב לוקה בהפרעה נפשית חמורה, הפוגעת בתפקודו היומיומי בבית, בבית הספר ובקהילה. בדומה לבגירים הסובלים מהפרעות נפשיות, גם ילדים ובני נוער יזדקקו למסגרת של אשפוז פסיכיאטרי על מנת למנוע מהם לפגוע בעצמם או באחרים, לייצב את מצבם לאחר התקף ולנהל מעקב אחר שגרת הטיפול שלהם והתרופות שהם נוטלים.

סוגי הפרעות נפשיות הנפוצות בקרב ילדים ובני נוער

באילו מצבים נזקקים ילדים ובני נוער לאשפוז פסיכיאטרי

ההחלטה על אשפוז של ילד או נער הסובל מהפרעה נפשית מתקבלת לרוב על סמך חומרתה של ההפרעה בה הוא לוקה ולא על סמך עצם אבחון ההפרעה. לדוגמה, מבין שני נערים הסובלים מדיכאון, אחד עשוי להזדקק לטיפול במסגרת של אשפוז והאחר לא. כל ילד וילד צריך לעבור הערכה של מצבו וההפרעה ממנה הוא סובל, לפני שיישקל פיתרון של אשפוז עבורו. הקריטריונים לביצוע ההערכה הינם:

היכן מאושפזים ילדים ובני נוער בישראל

מחלקות אשפוז פסיכיאטריות לטיפול בילדים ובני נוער נמצאות לרוב באגף נפרד בתוך בית החולים הפסיכיאטרי או המחלקה הפסיכיאטרית של בית חולים כללי. כמו כן, ישנם בתי חולים פסיכיאטריים המתמחים בטיפול בילדים ובני נוער בלבד.

בתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים שיש בהם מחלקת ילדים ונוער

בתי חולים פסיכיאטריים בבעלות שירותי בריאות כללית שיש בהם מחלקת ילדים ונוער

מחלקות אשפוז פסיכיאטרי לילדים ונוער בבתי חולים כלליים

כיצד צפוי האשפוז לסייע לילד

במחלקה הפסיכיאטרית, הרופא המטפל בילד יבנה עבורו תוכנית טיפול מותאמת אישית ויציב מטרות הניתנות למדידה, שהילד יידרש למלא במהלך השהייה באשפוז. יש לבחון היטב את התוכנית והמטרות בשיתוף עם משפחתו של הילד וגורמי טיפול אחרים שעמדו איתו בקשר, כגון פסיכולוג או פסיכיאטר ילדים. צוות המטפלים במחלקת האשפוז יעביר להוריו של הילד או לאפוטרופוס שלו דיווחים אודות התקדמותו לעבר המטרות ויבצע שינויים בטיפולים ובמטרות, ככל שיהיה בכך צורך.

בעלי המקצוע המטפלים בילדים המאושפזים במחלקות פסיכיאטריות

סוגי הטיפולים הניתנים במחלקות פסיכיאטריות לילדים ונוער

כפי שנאמר קודם, לכל מטופל ומטופל במחלקת האשפוז מותאמת תוכנית טיפול אישית, תחת השגחת רופא, על מנת לענות על הצרכים הייחודיים שלו. להלן מספר סוגי טיפולים נפוצים במסגרת תוכניות אלו:

Exit mobile version