מענה – היחידה לבריאות הנפש

אבחון כשירות נפשית

אבחון כשירות נפשיתהעדר כשירות נפשית נקבע כשאדם מאובחן כחסר יכולת בנוגע לתחומי חיים שונים או שאינו מסוגל לקבל החלטה לגבי עצמו בשל ירידה בתפקוד או הפרעה תפקודית או מוחית.

סוגי העדר כשירות נפשית

האבחון נקבע כשאדם אינו מסוגל לקבל החלטות בשני סוגים:

לצמיתות – כשהיכולת לקבל החלטות מושפעת לתמיד. הסיבות לכך יכולות להיות, למשל, צורה של דמנציה, פציעה, או נכות מוחית.

בטווח הקצר – כומר, היכולת לבצע החלטות משתנה מיום ליום. הסיבות לכך יכולות להיות, למשל, בלבול בשל צריכת תרופות או בשל מספר בעיות נפשיות אליהן אדם אינו מודע.

סוגי החלטות שונות

אבחון כשירות נפשית מבוצע כשאדם חסר את היכולת לבצע החלטות בתחומים שונים, וכשהוא בעל רמת יכולת מנטאלית נמוכה לקבלת החלטות לגבי מצבים יומיומיים, כגון מה לאכול או כיצד לתפקד. מצבים אלו נבדלים מקבלת החלטות משמעותיות בחיים, המצריכות רמת יכולת מנטאלית גבוהה, כגון כשאדם מחליט אם לרכוש בית חדש או להתחתן.

ההיבטים הנכללים באבחון כשירות נפשית הם גיל הנבדק; המראה שלו; אבחנת בריאות נפשית קודמת, אם קיימת; וכל אבחון קודם של נכות או מצב רפואי אחרים.

איך מבוצע אבחון כשירות נפשית?

האבחון מבוצע כשקיים חשד שאדם חסר את היכולת להגיע להחלטות בנושאים שונים בחיים בעצמו. האבחון כולל שאלות כגון האם לנבדק קיימת הבנה כללית לגבי ההחלטות אותן עליו לקבל; האם קיימת הבנה כללית של משמעות ההחלטה; האם הוא מפגין הבנה כללית באופן בו הוא מתנהג ומקבל החלטות; והאם חוסר היכולת לקבל החלטות מתבטא בפעולות יומיומיות פשוטות הקשורות ליחסים עם בני משפחה וחברים.

אם העדר הכשירות הנפשית נוגע לקבלת החלטות מורכבות יתר, כגון מתן הסכמה לטיפול רפואי, איש מקצוע מתחום בריאות הנפש מבצע את האבחון.

מה קורה אם אדם מאובחן עם העדר כשירות נפשית?

ממצאי האבחון קובעים אם אדם אכן איבד את היכולת לקבל החלטה כלשהי, כך שניתן לתכנן כיצד להתקדם.

אם הנבדק אינו מסוגל לתכנן את פעולותיו, ובשלב מסוים מאבד את יכולתו לקבל החלטה כלשהי, אבחון הכשירות הנפשית קובע שאדם אחר יבצע את ההחלטות עבורו. מי בדיוק יהיה אדם זה תלוי בנסיבות בעת האבחון, אך אנשים אלו עשויים להיות:

גם אם אדם אחר מקבל החלטות עבור אדם שנמצא כחסר כשירות נפשית, עדיין יש לערב אותו כמה שיותר בקבלת ההחלטות.

קבלת החלטות חשובות עבור אדם שאובחן עם העדר כשירות נפשית

כשאדם אובחן עם העדר כשירות נפשית וממצאי האבחון קבעו שמישהו אחר צריך לקבל החלטות עבורו, יש להסדיר אבחון הערכת יכולת של אותו אדם, על מנת למנוע תופעות בלתי הפיכות. לעיתים קיים צורך בקבלת ייעוץ משפטי לגבי השאלה אם אדם מסוים מתאים לקבל החלטות עבור אדם אחר.

מספר פעולות יומיומיות, המהוות חלק מהטיפול באדם שאובחן עם העדר כשירות נפשית, כגון טיפול שוטף, סיוע בהלבשה, רחצה או אכילה, ניתנים לביצוע ללא אבחון הכשירות הנפשית של האדם שנבחר לטיפול.

אבחון בריאות הנפש וכשירות נפשית

לא תמיד אבחונים אלו חופפים, ולעיתים אדם עשוי להיות מאובחן עם בעיה בתחום בריאות הנפש, המשפיעה על יכולתו לקבל החלטה כלשהי.

אך למרות זאת, יתכן שהוא עדיין יהיה מסוגל לבצע מספר החלטות בעצמו; הכשירות הנפשית עשויה לשוב לאחר טיפול, כך שהוא יוכל לקבל בחזרה את היכולת להגיע להחלטות; או שהיכולת שלו לקבל מספר החלטות עשויה להיפגע מדי פעם או לתקופות קצרות.

המושג "כשירות נפשית" הינו מעולם המשפט, ומשמעו מצב בו אדם אינו כשיר או יכול לקבל החלטות בנוגע לתחומים שונים בחייו. כך למשל, הוא אינו יכול לקבל החלטות משפטיות (כגון כתיבת צוואה), או החלטות אחרות הקשורות בתפקודו היום-יומי.

מצב של היעדר כשירות נפשית יכול להיות בגין פציעה או מחלה, ויכול גם להיות בגין מצב נפשי מעורער ולא-יציב מסיבות שונות. לפעמים מצב זה הינו לטווח הקצר, והוא יכול להשתנות בעקבות טיפול מתאים, ולעיתים מדובר במצב אשר ילווה את האדם לאורך חייו. תפקידו של אבחון כשירות נפשית, אם כן, הוא לאבחן האם לאדם המדובר ישנה כשירות נפשית, ואם לא – לאיזה טווח וכיצד לגשת לטפל במצב זה.

מהי כשירות נפשית ומה קורה בהיעדרה

בעקבות מצבים שונים בחיים, ייתכן ואדם יגיע למצב בו קבלת ההחלטות שהוא מבצע אינן מיטיבות עמו או סביבתו. כך למשל, אין הוא מסוגל להביא עצמו לכדי החלטה לאכול, להתקלח או לטפל בעצמו או ביתו. מצב זה ייתכן גם בעקבות הפרעה נפשית או מצב נפשי מעורער אחר, אשר מונע מהאדם את היכולת הקוגניטיבית לקבל החלטה.

זהו מצב שונה לחלוטין מחוסר יכולת להגיע להחלטה בנוגע לנושאים מכריעים בחיים, כגון האם לקחת משכנתא זו או אחרת. הכוונה היא ליכולת התפקודית היום-יומית, מצב בו האדם זקוק לעזרה ממשית על מנת להצליח לתפקד.

אמנם מצבים של כשירות נפשית יכולים להיות מושפעים מגיל, מצב בריאותי פיזי או נפשי, וכדומה, אך בפועל הגורם המכריע באשר לכשירות זו הינו המצב הנפשי של המטופל. ייתכן מצב בו אדם חולה, אך עדיין יכול לקבל החלטות לגבי עצמו באופן יחסית נורמטיבי. עם זאת, האבחון באשר לכשירות נפשית מכוון ליכולת המנטאלית לקבל את ההחלטה, לבצע על פיה, ובסופו של דבר גם להצליח לתפקד לאורך היום.

כאשר נפגעת הכשירות הנפשית, יש לבדוק האם מדובר בעניין קצר טווח ונקודתי או בסיטואציה מורכבת אשר תמשך לטווח הארוך, ואולי גם לצמיתות. בשני המצבים, על האדם לקבל עזרה בהתנהלותו וקבלת ההחלטות בחייו, ויש לכך השלכות משפטיות מחד, כמו בדוגמת הצוואה אשר אינה תקפה אם תכתב במצב זה, ותפקודיות מאידך, כאשר האדם זקוק לעזרה במהלך היום.

כיצד מתבצע אבחון כשירות נפשית?

אבחון לכשירות נפשית מתבצע כאשר ישנו חשש סביר באשר ליכולתו של האדם המדובר לקבל החלטות מיטיבות בנוגע לתפקודו היום-יומי. האבחון כולל מבחנים פסיכולוגיים-קוגניטיביים, לצד ריאיון עם האדם המדובר. במהלך האבחון, מוודאים כי הנבדק מבין ויודע לבצע קישורים בין קבלת החלטה מסוימת לבין השלכותיה, מסתכלים על יכולת הבנה כללית בנוגע לתפקודו שלו, וגם את הסביבה הקרובה באשר להתנהלותו בפועל.

מבחנים קוגניטיביים גם מאפשרים לבוחנים לקבל תמונה מקיפה יותר באשר ליכולתו של הנבדק בנוגע לביצועים חשיבתיים ושכליים, כגון מודעות, קשב וריכוז, נסיגה קוגניטיבית והפרעות כגון דמנציה, הפרעות זיכרון, אסוציאציה, וכדומה. בעזרת שילובם באבחון ניתן לזהות מרכיבים שונים בבעיות התפקוד של האדם, והאם הוא מודע או לא למתרחש סביבו, ואם כן באלו אופני מודעות מדובר.

מה קורה כאשר אדם מאובחן בהיעדר כשירות נפשית

לרוב, במצבים אלו נקבע כי אותו אדם זקוק לעזרה באופן מידי. במצבים אלו, מתבקשים המקורבים לאותו אדם לשנס מותניים ולבוא לעזרו, בין אם מדובר בקרובי משפחה או חברים קרובים. ייתכן וייקבע לאותו אדם אפוטרופוס במקרים מסוימים, אדם אשר יקבל החלטות קריטיות בשמו. אך זה כבר מעבר לאבחון עצמו, אשר תפקידו לספק את התמונה הקלינית בה מדובר בלבד.

לרוב התהליך אינו נגמר באבחון, ובאם אכן מתגלה היעדר כשירות נפשית יש לערב גורמים טיפוליים כגון פסיכיאטר, פסיכולוג, עובדים סוציאליים, וכדומה. כמו כן, סביר להניח כי יתלווה לכך טיפול תרופתי הולם, על מנת לנסות ולטפל בגורם אשר בגינו ישנו היעדר כשירות נפשית.

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

הפרעת אישיות גבולית – איך מתמודדים עם החיים על הקצה?

 

Exit mobile version