מענה – היחידה לבריאות הנפש

אשפוז פסיכיאטרי במצב של מאניה דיפרסיה

אשפוז פסיכיאטרי במצב של מאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיה, הידועה גם בשם הפרעה דו קוטבית, היא הפרעת מצב רוח. זוהי מחלה פיזית של המוח, שניתנת לטיפול והמערבת שינויים באנרגיה, התנהגות, דפוסי מחשבה ומצב הרוח. אדם הלוקה במניה דיפרסיה יחווה לחילופין תקופות של דיכאון ומאניה.

תסמיני הדיכאון

תסמיני המאניה

מתי יש צורך באשפוז פסיכיאטרי

התסמינים של מאניה דיפרסיה עלולים להפריע באופן משמעותי לחייו של הלוקה במחלה. על כן, לעיתים, אשפוז פסיכיאטרי עשוי להיות הדרך הטובה ביותר לשמור על בטחונו ולייצב את התסמינים.

התסמינים שמעידים על צורך באשפוז

אופן האשפוז

כאשר אדם קרוב לנו מפגין תסמינים של מאניה דיפרסיה וזקוק לטיפול והשגחה רפואית במחלקה פסיכיאטרית, ישנן שתי דרכים מרכזיות להביאו לאשפוז: אשפוז מרצון ואשפוז בכפייה.

אשפוז מרצון

אשפוז מרצון, כשמו כן הוא – אם לאחר שיחה עם החולה, הוא מבין את מצבו ומביע רצון להתאשפז, הרי שניתן לפנות יחד איתו לבית החולים, יעבור בדיקה פסיכיאטרית ויחתום על טופס הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול. כאשר החולה הוא קטין בין 15 ומעלה, נדרשת בנוסף להסכמתו שלו גם הסכמת האחראי עליו (הורים או אפוטרופוס), או אישור של בית משפט.

עם זאת, מאחר שמדובר באשפוז מרצון, כאשר החולה מעוניין להשתחרר מאשפוז, הוא זכאי לממש את רצונו ובית החולים ישחררו בתוך 48 שעות מהרגע בו חתם על טופס בקשה לשחרור.

אשפוז בכפייה

מצב של אשפוז בכפייה מתרחש כאשר החולה אינו מעוניין להתאשפז, או כאשר הוא התקבל לבית החולים במסגרת אשפוז מרצון ומבקש להשתחרר ממנו, על אף שלדעת הצוות הרפואי הדבר עלול לפגוע בבריאותו.

לפי חוק טיפול בחולי נפש, על מנת לאפשר אשפוז בכפייה של אדם, יש לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה דחופה. לשם קבלת החלטתו, יבדוק הפסיכיאטר המחוזי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. המטופל חולה וכתוצאה מכך, נפגם במידה ניכרת כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות;
  2. המטופל עלול לסכן את עצמו או את הזולת סיכון פיזי מיידי;
  3. המטופל סירב להיבדק על ידי פסיכיאטר.

לאחר הבדיקה, אם נמצא שהתמלאו כל התנאים הללו, הפסיכיאטר המחוזי רשאי להורות בכתב על הבאת החולה לאשפוז בכפייה. לפי חוק לטיפול בחולי נפש, תקופת האשפוז הראשונית לא תעלה על שבעה ימים. לפי בקשה כתובה מטעם מנהל בית החולים, רשאי הפסיכיאטר המחוזי להאריך את תקופת האשפוז בשבעה ימים נוספים.

אם נמצא שיש צורך להאריך את תקופת האשפוז אל מעבר לארבעה עשר הימים הללו, על מנהל בית החולים לפנות בבקשה מנומקת בכתב לועדה הפסיכיאטרית המחוזית. ועדה זו מורכבת משלושה חברים: שופט שלום, פסיכיאטר בשירות המדינה ופסיכיאטר פרטי. הועדה רשאית להאריך את האשפוז בתחילה לתקופה של שלושה חודשים ובהמשך, לתקופות נוספות, בנות עד שישה חודשים כל אחת.

זכויותיו של המאושפז

Exit mobile version