מענה – היחידה לבריאות הנפש

אבחון בשלות לכיתה א'

אבחון בשלות לכיתה א'מידת מוכנותם של ילדים צעירים לעמוד בהצלחה בדרישות אקדמיות והתנהגותיות בבית הספר היא נושא שנחקר רבות במהלך העשורים האחרונים.

על אף השימוש במונח הפשוט "בשלות", מידת המוכנות של הילד לבית הספר היא מושג מורכב, אשר כולל כישורים ויכולות קוגניטיביות רבים ומגוונים, שנמצא כי הם תורמים להצלחתו האקדמית של הילד.

למעשה, איתור ואבחון מוקדם של קשיים קוגניטיביים וליקויי למידה צפוי לסייע לילד להשתלב בצורה טובה יותר בבית הספר, הן מבחינה חברתית והן מבחינה אקדמית. האבחון המוקדם גם מונע פעמים רבות התבססות של דימוי עצמי נמוך, כעס ואכזבה עצמית.

בשל כך, גננות גן החובה נדרשות להעריך את רמת הבשלות והמוכנות של כל ילד לעלות לכיתה א'. ככל שתהיה התלבטות בנושא, יופנה הילד לביצוע אבחון בשלות.

הכישורים המוערכים במסגרת אבחון הבשלות

יכולת תפקוד עצמאית – במסגרתה תיבדק יכולתו של הילד לבצע בעצמו את הפעולות הבאות:

כישורי שפה

בשלות בתחום הקוגניטיבי

בשלות בתחום המוטוריקה הגסה – הילד מסוגל לבצע את הפעולות הבאות:

בשלות בתחום המוטוריקה העדינה – הילד מסוגל לבצע את הפעולות הבאות:

בשלות רגשית

אופן ביצוע האבחון

מרבית הכישורים הנזכרים לעיל ייבדקו על ידי פסיכולוג, אולם חלקם עשויים להיות מאובחנים על ידי קלינאי תקשורת (כישורי שפה) או על ידי מרפא בעיסוק (תפיסה מרחבית, מוטוריקה עדינה וגסה). באבחון עצמו נעשה שימוש בשני סוגים של אמצעים: סובייקטיבי ואובייקטיבי.

האמצעים הסובייקטיביים כוללים קבלת מידע מהוריו של הילד, מהגננת בגן החובה ומהילד עצמו, באמצעות ראיונות ותצפיות. האמצעים הסובייקטיביים כוללים מבחנים מתוקננים (שעוברים סטנדרטיזציה), אשר מאפשרים להשוות את רמתו של הילד בביצוע מטלות שונות הנזכרות לעיל, ביחס לסרגל מדידה הכולל ילדים בקבוצת הגיל והמין שלו, המוגדרים כקבוצת הנורמה.

אופן הטיפול

ככל שיזוהו במסגרת אבחון הבשלות כישורים מסוימים המהווים קושי עבור הילד, ניתן יהיה לדון ולקבל החלטה טובה יותר לגבי הכנסתו לכיתה א' או המתנה של שנה נוספת בגן החובה. כמו כן, ככל שיימצא כי הילד זקוק לטיפול, ניתן יהיה להפנותו לפסיכולוג, קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק בטיפול שיטפלו בו באופן יחידני, או באמצעות טיפול משולב של הורה-ילד (טיפול דיאדי), או בטיפול קבוצתי המשמש לפיתוח כישורים חברתיים.

Exit mobile version