מענה – היחידה לבריאות הנפש

עזרה ביורוקרטית מול הרשויות

עזרה ביורוקרטית מול הרשויותבתקופה הראשונה שלאחר אשפוז פסיכיאטרי, זקוק אדם שעבר למסגרת שיקום, לכל העזרה אותה יוכל לקבל, הנוגעת להתנהלות מול הרשויות, במקביל לסיוע אותו הוא מקבל לקראת השיבה לחיים בבית ובחברה.

עזרה זו מוגשת על ידי משרדים ממשלתיים דוגמת משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, הלשכה לסיוע משפטי וגורמים רשמיים נוספים אחרים. אנשים הסובלים ממחלות נפשיות זכאים לסיוע בתחומים שונים, המקל את ההתמודדות עם השיבה לחיים לאחר השיקום.

תחומי סיוע ממשלתי להם זכאים אנשים שהשתחררו מאשפוז פסיכיאטרי

עם תום תקופת השיקום, ולמעשה כחלק ממנה, מטופל שהשתחרר ממסגרת אשפוז פסיכיאטרי זכאי להטבות שונות הכוללות:

קצבת נכות – קצבה זו ניתנת למשתקם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, כשנפגע נפש נמצא כסובל מדרגת נכות נפשית. גובה הקצבה והסכומים המשולמים נקבעים בהתאם לחומרת המחלה ונסיבותיה והיא מוגדרת כקצבת נכות הקשורה לעבודה  או כנכות כללית.

סל שיקום – להטבה זו זכאי חולה נפש שנמצא בדרגת נכות בגובה של ארבעים אחוזים לפחות. סל השיקום מציע הטבות בתחומי חיים שונים דוגמת תעסוקה, דיור, סיוע במימון טיפולים רפואיים או סיוע ביתי. ניתן לקבל הטבה זו בהתאם לאבחון פסיכיאטרי.

עזרה משפטית – הלשכה לסיוע משפטי במשרד הפנים מממנת תשלום לעורך דין כשנפגע נפש זקוק לייצוג על ידי אפוטרופוס.

לקות נפשית שהתרחשה כתוצאה מפעולות טרור או שירות צבאי – נפגעים אלו זכאים לתגמולים שונים בהתאם לאופי הפגיעה, חומרתה, והשלכותיה על החיים.

ביסוס תוכנית השיקום

זהו ההיבט העיקרי בתקופת השיקום לאחר אשפוז פסיכיאטרי. אדם הלוקה בנפשו זקוק לתוכנית שיקום התואמת את צרכיו, העדפותיו ויכולותיו. העזרה בשיבה לחיים בחיק המשפחה וחברה מתבטאת, בין היתר בסיוע בתעסוקה, למידה, דיור, וטיפולים נפשיים ותרופתיים, כפי שנקבע בתכולת סל השיקום לו זכאי המטופל.

את תכנית השיקום מרכיבים במשותף המטופל והגורם שהפנה לוועדת השיקום האזורית, או האדם האחראי על תיאום הטיפול. במקרה שבו לנפגע הנפש אין מאחוריו גוף מסייע או אדם המלווה אותו בתהליך השיקום, הוא יכול למלא באופן עצמאי את הטפסים הדרושים לפנייה לוועדת השיקום.

עליו להכין את הניירות המתאימים, הכוללים טופס אותו ממלא הפסיכיאטר שטיפל בו, ולהגישם לוועדת השיקום. אם המטופל אינו מסוגל לבצע משימה זו בעצמו, נציג מהמשפחה רשאי לפנות לוועדה בהסכמתו ובשמו, ולצרף את הניירת הדרושה.

תכנית השיקום כוללת את פירוט הצעדים אותם יש להשלים, כמו גם המטרות והיעדים אותם יש להשלים, ומדי פעם נבחנת ההתקדמות בתוכנית לשם ביצוע השינויים או ההתאמות הדרושים. עם אישור סל השיקום המגיע לנפגע הנפש, הוא יכול לבחור, בסיוע של הגורם המפנה את השירותים והמסגרות המתאימים לתקופת השיקום.

עם בחירת מסגרת השיקום המתאימה, נפגע הנפש מתחיל את תוכנית השיקום המתאימה, כשהמימון מגיע מהממשלה, המעבירה את התקציב המתאים למשך הפעילות והשהות בשירות השיקום שנבחר.

Exit mobile version