עזרה בלימודים

עזרה בלימודיםעם ההכנה לקראת שנת הלימודים החדשה, חשוב להכיר בצרכים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים הצעירים המתאוששים מהפרעות נפשיות ושבים למסגרת הלימודים כחלק מתקופת השיקום שלהם.

קיימים אתגרים נפוצים בתחום בריאות הנפש בילדים, והם יוצרים מחסומי למידה עיקריים. אך הם יכולים להתאושש גם כשהם חווים אתגרים רציניים. המחנכים יכולים לספק תמיכה חיונית בתהליך החלמתם ולסייע להם להשתלב שוב בכיתה ולהמשיך בלמידה ובחייהם.

השיבה ללימודים לאחר אשפוז פסיכיאטרי

למרות שהמחקר בנושא זה דליל, הספרות המקצועית מדגישה את חשיבות הכללת כל הילדים, כולל ילדים שסיימו תקופת אשפוז פסיכיאטרי, במסגרת שיקום מתאימה, כולל בבית הספר, מתוך האמונה שכל תלמיד ראוי ויכול להשיג חינוך טוב.

מסיבה זו בתי הספר משתתפים בתהליך השיקום לקידום בריאות נפשית ואיכות חיים. כל זה הגיוני ואינטואיטיבי, אך יש להבין כיצד מתנהל בפועל המעבר. ילדים עם היסטוריה של בעיות פסיכיאטריות יכולים להיות אינטליגנטים, רגישים, יצירתיים ומעניינים. המורים יכולים להפעיל שיטות לימוד לקידום הצלחתם בכיתה, לדוגמא:

הכנת התלמידים האחרים

המורים צריכים לחנך את הילדים האחרים בכיתה לבר ברגישות ואמפתיה חבר ללימודים ששב מאשפוז פסיכיאטרי. ללא ספק, לילדים יהיו שאלות, כשחבר כיתתם נעדר באופן מסתורי, ועל המורים לנהל עימם שיחות כנות בנוגע לאתגרי בריאות הנפש עימם מתמודדים ילדים.

במקביל, יש לכבד את זכות התלמיד לפרטיות תוך שיתוף התלמיד, המשפחה ואנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, לגבי ההתקדמות.

שימוש במגוון סגנונות למידה – למשל לימוד שמיעתי, ויזואלי, תנועתי, חווייתי או שילוב סגנונות ופעילויות למידה חווייתיות.

ההשפעה על היחסים החברתיים של המתבגר בבית הספר לאחר הגילוי – הורים ומורים צריכים לגלות ערנות להשפעות הקוגניטיביות והרגשיות של הפרעה מסוימת על השתלבות מחודשת בתכנית הלימודים.

תמיכה בתלמיד להשלמת משימות – ילד המשתקף מאשפוז פסיכיאטרי זקוק לתכנית לימודים המסייעת לו ללמוד היטב והילדים האחרים בכיתה צריכים להבין היכן ילד זה היה, למה, ולסייע לו ככל יכולתם.

צוות הנהלת בית הספר צריך להיות מאובטח – מתוך הבנה וידע שילדים המתאוששים ממחלה נפשית עלולים לחוות התפרצות תסמינים המציבה אותם בסיכון. למרות זאת, השיבה למסגרת הלימודים צריכה להתבצע בזרועות פתוחות.

שיקום למידה

חלק מהתלמידים העוברים תהליך שיקום לאחר אשפוז פסיכיאטרי עשויים להזדקק להתאמות שיאפשרו להם גישה שווה לכיתה, לתוכניות הלימוד ולתכני הלמידה. השיקום מאפשר להם להסיר מחסומים ולהשיג השתתפות ולמידה מלאים.

הדגש הוא על גישה, ולא על תוצאה. התנהלות זו מבוצעת באמצעות הענקת גישה שווה לתלמיד הסובל ממחלה נפשית, לתכני ופעילויות הלמידה, כשהדגש מוצב על חוויית הלמידה ורק בהמשך על התוצאות וההישגים.

כל תלמיד בעל מוגבלות נפשית זכאי להתאמות, ואחריות המורה היא לספק התאמות אלו. אחריות התלמיד היא למלא את דרישות הלימוד. הפתרונות הטובים ביותר מושגים עם שיתוף פעולה של המורים, התלמיד, והעבודה המקצועית בסיוע שירות תמיכה.

חדרי לימוד קבוצתיים עשויים להקל על פתרון חלופי לבעיה, כשסקירה תקופתית מתבצעת להערכת יעילות ההתאמות ושינוי תכנית הלמידה בהתאם לצרכים המשתנים.

התאמות בכיתה

ההתאמות הדרושות לתלמיד בתקופת שיקום לאחר אשפוז פסיכיאטרי כוללות:

  • ישיבה במקום מועדף, במיוחד ליד הדלת, כדי לאפשר לו לצאת מהכיתה להפסקות.
  • עוזר מתנדב העוזר לתלמיד במהלך השיעורים.
  • הרשאת שתיית משקאות בכיתה.
  • קביעה מראש לוח זמנים להפסקות תכופות.
  • הרשאת שימוש ברשמקול.
  • זמינות חומרי הלמידה, כולל דפי מידע ותכני לימוד, על קבצי מחשב.
  • מתן משוב על הישגי הלימודים להורים ולאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש המטפלים בילד.
Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום