אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט

אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפטבזכות השיפור העצום בהבנה שלנו אודות הנפש והפרעות נפשיות, מסוגלת הרפואה המודרנית לסייע ולטפל גם במצבים פסיכיאטריים קשים.

למעשה, הגענו כיום למצב שבו הרוב הגדול של האנשים שאובחנו כסובלים ממחלת נפש מסוגלים להשתלב בקהילה (למעט מצבים קשים של התפרצויות פסיכוטיות). אך מה קורה לגבי אנשים העומדים למשפט ואשר מצבם הנפשי מעורער? במקרה זה, ניתן להציע טיפול באשפוז תחת צו של בית משפט.

מעצר, אישום והסתכלות

בזכות מעורבות של פסיכיאטרים ופסיכולוגים, בזכות מנגנוני טיפול, סיוע ושיקום, גם כאשר מטופל פסיכיאטרי סובל מהרעה במצבו, הרי שהדברים אינם יוצאים משליטה והמטופל עצמו מגיע לבית החולים מתוך רצון וולונטרי להתאשפז עד שתחול הטבה. אך מה קורה כאשר הדברים חורגים מהתסריט האופטימי הזה?

על פי נתוני משרד הבריאות, על כל 3 מטופלים המאושפזים מרצונם כאשר עולה הצורך, ישנו מטופל אחד שיש לאשפוז באופן כפוי. לרוב, אשפוז שכזה מתקיים רק כאשר יש צורך דחוף והתקבל אישור מפסיכיאטר מחוזי. במידה ומדובר באשפוז של חולה נפש שביצע עבירה ובשל כך נעצר – האשפוז יתבצע על פי צו של בית המשפט.

גם אדם ללא היסטוריה של בעיות נפשיות עשוי לבצע פשע עקב מצב נפשי קשה. אדם שביצע עבירה או אשר נחשד בביצוע עבירה, ייעצר במטרה להגיש נגדו כתב אישום מסודר. במידה ואותו אדם שנעצר או שהוגש נגדו כתב אישום במטרה להעמידו לדין מוכר כסובל מהפרעה נפשית, ניתן להגיש בקשה לעריכת בדיקה פסיכיאטרית לצורך אשפוז.

כך גם כאשר יש חשד להניח שהמעשה, העבירה, נעשה במצב של אי שפיות (קבועה או זמנית). בקשה מסוג זה עשויה להתקבל מטעמו של הפרקליט אך בהחלט אפשרי שהמשטרה תבקש להעמיד את החשוד בפני בדיקה פסיכיאטרית, במידה וישנו יסוד להניח שהאדם היה מעורער בנפשו בעת שבה ביצע את העבירה המיוחסת לו.

במידה ובית המשפט החליט, על פי הנתונים ומסמכים רפואיים שהוגשו, שיש מקום לבדיקה פסיכיאטרית מקיפה ואולי גם צורך באשפוז ארוך, יוצא צו לצורך כך. על פי צו בית המשפט, תתבצע בדיקה והערכת מצב בבית חולים פסיכיאטרי על פי הצורך, על פי מאפייני הנאשם ועל פי אופי העבירה והתנהגותו של החשוד. השהות בבית החולים לצורך בדיקה עשויה להיות בת ימים ספורים, אך יש ומדובר גם בתקופה ארוכה יחסית. במידה ויעלה הצורך, עשוי האשפוז להתארך לכדי אשפוז ממושך וזאת – רק על פי החלטה של שופט היושב בדין.

אשפוז בכפיה ואפשרות ערעור 

על פי הבדיקה הפסיכיאטרית שנעשתה, יקבע האם יתכן שהנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו כשהוא נתון בהשפעת מצב נפשי מעורער או בהתקף פסיכוטי. במידה ובית החולים משוכנע שמצבו של המטופל מחייב אשפוז, תופנה בקשה לשופט להוציא צו לביצוע אשפוז כפוי. אם המטופל או עורך דינו מבקשים להתנגד להחלטה זו, הרי שצריכה להיעשות פניה לא לבית החולים כי אם לבית המשפט.

מתי יסתיים האשפוז? האם גם זאת מתוקף החלטה שיפוטית? במידה ולא מדובר בערעור מטעמו של המטופל, הרי שהדבר יהיה דומה לסיום כל אשפוז כפוי אחר (שלא תחת מעורבות של בית המשפט). רק כאשר וועדה מחוזית הכוללת פסיכיאטרים בכירים תחליט שעל פי מצבו של המטופל הוא יוכל להשתחרר, אזי תתקבל החלטה כזאת.

יש לציין שהתקופה בה יאושפז המטופל עשויה להיחשב כחלופה למאסר. משום כך, בדרך כלל תקופת האשפוז שתיקבע לא תעלה על התקופה שבה אמור היה המטופל לשהות במעצר או במאסר – בהתאם לאופי העבירה.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום