קבוצות תמיכה – טיפול בקבוצה טיפולית

קבוצות תמיכה – טיפול בקבוצה טיפוליתפסיכותרפיה קבוצתית או טיפול בקבוצת תמיכה הוא צורה של פסיכותרפיה שבמסגרתה, מטפל אחד או יותר מטפלים יחד בקבוצה קטנה של מטופלים. המונח קבוצת תמיכה יכול להתייחס לכל צורה של פסיכותרפיה שמבוצעת בקבוצה, לרבות טיפול קוגניטיבי התנהגותי או טיפול בין אישי.

אולם הוא בדרך כלל מתייחס לטיפול פסיכודינמי בקבוצה, כאשר ההקשר של הקבוצה והתהליך הקבוצתי מנוצלים במפורש כמנגנון שינוי, באמצעות פיתוח, חקירה ובחינה של יחסים בין אישיים בתוך הקבוצה.

במסגרת קבוצת תמיכה, חברי הקבוצה מספקים אחד לשני מגוון סוגים של סיוע, בדרך כלל בלתי מקצועי, בהתמודדות עם מחלה נפשית דומה. חברי הקבוצה הלוקים באותו מאפיין יכולים להתאחד לצורך שיתוף שיטות התמודדות, העצמה ויצירת תחושה של קהילתיות. הסיוע יכול להתבצע באמצעות אספקת מידע רלוונטי, הערכתו, התייחסות להתנסויות וחוויות אישיות, הקשבה וקבלת חוויותיו של האחר תוך מתן אהדה, הבנה וביסוס רשתות חברתיות.

עקרונות טיפוליים

 • אוניברסליות

ההכרה בחוויות ורגשות משותפים בקרב חברי הקבוצה ובכך שאותם חוויות ורגשות עשויים להיות נפוצים ואף אוניברסליים, במטרה להפיג את תחושת הבידוד של חברי הקבוצה, לתת תוקף לחוויותיהם ולהעלות את הערכתם העצמית.

 • אלטרואיזם

הקבוצה היא מקום שבו כל חבריה מסייעים אחד לשני. החוויה של היכולת לתת משהו לאדם אחר יכולה כשלעצמה לרומם את הערכתו העצמית של החבר בקבוצה ולסייע לפתח סגנונות התמודדות טובים יותר וכישורים בין אישיים.

 • החדרת תקווה

במסגרת קבוצה מעורבת, שהחברים בה מצויים בשלבים שונים של ההתפתחות או ההחלמה, כל חבר בקבוצה יכול לשאוב השראה ועידוד מחבר אחר שהתגבר על בעיות דומות לאלו שהוא מתמודד עמן.

 • שיתוף במידע

לא מדובר בתהליך פסיכותרפי באופן חד משמעי, אבל חברים בקבוצות תמיכה מדווחים פעמים רבות שעזר להם מאד ללמוד מידע עובדתי מחברים אחרים בקבוצה, כגון הטיפולים שהם עוברים והגישה שלהם לשירותים שונים.

 • בחינה מחדש מתקנת של חוויות משפחתיות בסיסיות

חברי הקבוצה לרוב מזהים באופן לא מודע במטפל שעומד בראש הקבוצה ובחברים אחרים בקבוצה את ההורים והאחים שלהם, במסגרת תהליך העברה שהוא ייחודי לפסיכותרפיה קבוצתית. הפרשנויות שמציע המטפל יכולות לסייע לחברי הקבוצה להבין את השפעת חוויות הילדות על אישיותם והם עשויים ללמוד להימנע מחזרה על דפוסים מכאיבים מן העבר, במסגרת מערכות יחסים בהווה.

 • פיתוח שיטות חיברות

המערך הקבוצתי מספק סביבה בטוחה ותומכת לחבריה, על מנת לאפשר להם לקחת סיכונים באמצעות הגדלת טווח ההתנהגות הבין אישית שלהם ושיפור כישוריהם החברתיים.

 • התנהגות חיקוי

באמצעות צפייה במטפל וביתר חברי הקבוצה וחיקוי התנהגותם, חברי הקבוצה יכולים ללמוד ולפתח את כישוריהם החברתיים. לדגומה, שיתוף ברגשות, גילוי דאגה ותמיכה באחרים.

 • אחידות

ישנן השערות שזהו הגורם הטיפולי המשמעותי ביותר, שמניב את יתר העקרונות. בני אדם הם יצורים עדריים, בעלי צורך אינסטינקטיבי להשתייך לקבוצות. התפתחות אישית יכולה להתרחש רק בהקשר בין אישי. קבוצה אחידה היא קבוצה שהחברים בה חשים במסגרתה שייכות, קבלה ותיקוף.

 • גורמים קיומיים

אדם המשתתף בקבוצת תמיכה לומד לקחת אחריות על חייו וכן את ההשלכות של מעשיו.

 • הזדככות (קתרזיס)

הזדככות היא חוויה של הקלה ממצוקה נפשית באמצעות הבעה חופשית ובלתי מעוכבת של רגשות. כאשר חבר בקבוצה משתף את הסיפור שלו בקרב קהל תומך, הוא עשוי לזכות בהקלה ברגשות כרוניים של בושה ואשמה.

 • למידה בין אישית

חברי הקבוצה משיגים רמה גבוהה יותר של מודעות עצמית באמצעות תהליך של אינטראקציה עם יתר חברי הקבוצה, אשר מספקים משוב להתנהגותם ולהשפעתה על אחרים.

 • הבנה עצמית

מאפיין זה חופף למאפיין של הלמידה הבין אישית, אבל מתייחס להישגים ברמה גבוהה יותר של תובנה לתוך מקורן של הבעיות מהן סובל החבר בקבוצה ולמניעים הלא מודעים שבבסיס התנהגותו.

סביבה

טיפול קבוצתי עשוי להינתן במסגרת אשפוז פסיכיאטרי או במסגרת של אשפוז יום. פסיכותרפיה קבוצתית הינה רכיב מפתח גם בסביבת הטיפול של קהילה טיפולית. הסביבה הטוטאלית הזו נחשבת לאמצעי טיפולי כשלעצמו, כאשר כל יחסי הגומלין מהווים כלים טיפוליים פוטנציאליים ונתונים לחקר ופרשנות באופן יומי או שבועי, במסגרת מפגשי הקהילה. השימוש בקבוצות תמיכה ופסיכותרפיה קבוצתית נמצא כיעיל בטיפול במתבגרים שעברו התקפים פסיכוטיים ובמכורים לחומרים והתנהגויות שונים. בנוסף, ניתן כיום טיפול קבוצתי גם במסגרות טיפוליות פרטיות שונות.

בנוסף לטיפול הקלאסי באמצעות דיבור, הטיפול הקבוצתי בסביבת אשפוז יכול לכלול טיפול קבוצתי בהבעה כגון טיפול בפסיכודרמה, אמנות, מוזיקה או תנועה.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום