גירושין

גירושין מאדם הלוקה במחלה נפשית

בכדי להתגרש מאדם שאינו בריא בנפשו יש צורך באבחנה פסיכיאטרית שתוכיח את מחלתו. אולם, כאשר אדם נמצא כלא כשיר נפשית אי אפשר לחייבו לתת גט