רשלנות רפואית

רשלנות רפואית של פסיכולוגים ופסיכיאטריים

רשלנות רפואית בטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי

טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים עולם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה עוסקים בטיפול רפואי להפרעות נפשיות המתבטאות בצורות שונות ברמת חומרתם. גורמים מטפלים אלו מאבחנים את הבעיה הנפשית ומעריכים את