טיפול בפסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית – CBT

טיפול בפסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית - CBTתיאוריות שונות מציעות טיפולים שונים הפועלים על פי העקרונות התיאורטיים שלהן.

התיאוריה הראשונה בפסיכולוגיה, התיאוריה הפסיכואנליטית, הגתה את שיטת הטיפול הפסיכו דינאמי, שעושה שימוש במונחיה ובמבנים התיאורטיים שלה על מנת לטפל באדם.

בבסיס שיטת הטיפול הפסיכו דינאמית עומדת ההנחה כי התנהגותו של הפרט מושפעת בראש ובראשונה מעברו. על כן, על מנת לסייע לו ישנו צורך להגיע לנבכי נפשו, בה מצויים באופן לא מודע תכנים מילדותו, לחשוף את הלא מודע ולהתעמת עימו.

ברי כי הנבירה בעבר, ההתמודדות עם ההתנגדויות וההבנה של התכנים הלא מודעים אינה דבר של מה בכך. היא מצריכה משאבים נפשיים רבים ואורכת זמן רב.
על כן, הטיפול הפסיכו דינאמי הוא טיפול שמצריך משאבים רבים, כגון כוח נפשי, סבלנות רבה, זמן ומשאבים כלכליים משמעותיים.

לאורך השנים עלו בעיות שונות סביב הטיפול הפסיכו דינאמי. בעיה אחת היא שהוא אינו מתאים לקצב החיים המודרני ובהתאמה לאדם המודרני המבקש להביא את השינוי מהר ככל האפשר.

אף התשתית התיאורטית שעומדת מאחורי שיטה זו הוטלה בספק, על מונחיה העמומים שאינם ניתנים לבחינה מדעית.

הבסיס ל-CBT

מהסיבות שנמנו לעיל, במהלך השנים קמו תיאוריות רבות ממוקדות ומפורשות יותר, שבחנו את מושגיהן באמצעות שיטות מדעיות וניסו להביא לשיטות טיפול ממוקדות יותר, שיענו על צרכי האדם המודרני.

שתי דוגמאות לתיאוריות כאלה הן התיאוריה הקוגניטיבית והתיאוריה ההתנהגותית, ושיטת הטיפול שמבוססת על התשתית התיאורטית שלהן, הלא היא CBT.

התיאוריה הקוגניטיבית

ישנן מספר תיאוריות קוגניטיביות, אך בבסיס כולן עומדת ההנחה שהאדם פועל על פי הקוגניציות שלו, היינו מחשבותיו. המציאות שקיימת בפועל היא לא זו שמשנה. משנה כיצד האדם תופס את אותה המציאות.

האדם בעצם יוצר בראשו כל מיני תפיסות ודפוסי מחשבה שמנחים אותו ואת פעילותו. משמע, אם האדם פועל באופן לקוי זה משום שהמבנה שיצר בראשו הוא לקוי. על כן, כדי לשנות את אופן התנהגותו ישנו צורך בראש ובראשונה לשנות את דפוסי חשיבתו.

התיאוריה ההתנהגותית

תיאוריה זו מוכרת גם כ"תיאוריה ביהביוריסטית", על אף שהתיאוריות ההתנהגותיות בנות ימינו הן מעט יותר גמישות מהתיאוריה הביהביוריסטית המקורית. יחד עם זאת, הן עדיין משתמשות במרבית התשתית התיאורטית שלה.

הרעיון המרכזי בתיאוריה ההתנהגותית הוא שההתנהגות עצמה היא הדבר החשוב ולא מה שעומד מאחוריה. האדם רוכש דפוסי התנהגות מסוימים באמצעות מערך פשוט של עונשים וחיזוקים, ועל מנת לשנות את ההתנהגות צריך ללמד התנהגות אחרת על ידי שינויים במערך העונשים והחיזוקים. התיאוריה אינה מתייחסת כלל להיבטים אחרים מלבד ההתנהגות, כמו תחושות, מחשבות ונפש.

שיטת הטיפול הקוגניטיבית ההתנהגותית: ה-CBT

כאמור, ה-CBT מתבססת על שתי התיאוריות שנדונו לעיל.
מדובר בשיטה מודרנית שקמה במאה ה-20, ומציעה טיפול קצר טווח שנועד למגר סימפטומים ספציפיים. שיטה זו אינה מנסה להביא לשינוי נרחב ועמוק באישיות, אלא לטפל בהפרעה ספציפית כגון הפרעות חרדה שונות, הפרעת אישיות גבולית ועוד. כלומר, היא כמעט ולא מתעסקת בסיבה שהביאה להתנהגות הבלתי מסתגלת אלא בעיקר במבחן התוצאה.

שיטת CBT משלבת את העקרונות התיאורטיים של שתי התיאוריות באופן הבא: היא גם מנסה להכחיד התנהגות לא רצויה על ידי עונשים ולהביא להתנהגות רצויה באמצעות חיזוקים, והיא גם מתעתדת לטפל בקוגניציות הבעייתיות שהביאו להתנהגות הבלתי מסתגלת ולהחליפן בקוגניציות מסתגלות וחיוביות יותר.

ל-CBT יש יתרונות רבים. בניגוד לטיפול הפסיכו דינמי העמום, שיטה זו עוסקת בהצבת מטרות מפורשות לטיפול ע"י הפסיכולוג והמטופל יחד, ובהשגתן המהירה של מטרות אלו. כמו כן, המטרות שלה הן מדידות. למשל, בטיפול בהפרעת פוביה לעכבישים ניתן למדוד את הצלחת הטיפול במספר הנגיעות שיסכים המטופל לגעת בעכביש.

כלומר, שיטה זו מתאימה לעידן הסקפטי והמהיר של ימינו בכך שהיא מאפשרת לפציינט להשיג תוצאות מוחשיות בזמן קצר, ללא הוצאה כספית ניכרת וללא נבירה עיקשת ומלאה בעברו. זאת ועוד, אפשרות המדידה של תוצאותיה הופכת אותה לשיטה מדעית, קריטריון חשוב בעולם המערבי המדעי של ימינו.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום