מענה – היחידה לבריאות הנפש

מבחן "CPT"

מבחן "CPT"מבחן CPT (Continuous Performance Test) הינו מבחן נוירופסיכולוגי המשמש לבחינת רמת הקשב המתמשך והקשב הסלקטיבי של הנבדק.

קשב מתמשך הינו היכולת לשמור על מיקוד עקבי לאורך פעילות או גירוי מתמשכים והוא קשור לנטייה לאימפולסיביות. קשב סלקטיבי הינו היכולת להתמקד בגירוי הרלוונטי, תוך התעלמות מגירויים מתחרים והוא קשור לנטייה למוסחות.

מהלך המבחן

סוגי המבחנים אורכם וסוג הגירויים עשויים להשתנות, אך טבעו הבסיסי של מבחן ה-CPT נותר זהה. הנבדק נדרש לבצע משימה משעממת וחוזרת על עצמה ולשמור על ריכוז לאורך פרק זמן מסוים בכדי לעמוד בה בהצלחה, באמצעות תגובה או חוסר תגובה, בהתאם לנדרש.

מבחן CPT, בדומה למבחנים נוירופסיכולוגיים ממוחשבים אחרים, הוא מבחן מתוקנן (שעובר סטנדרטיזציה) ולכן, ניתן להשוות את התוצאות של כל נבדק שהשתתף בו לתוצאותיהם של נבדקים בגילו ומינו אשר הוגדרו כקבוצת הנורמה.

דוגמאות למבחנים

ציוני המבחנים

הציון אמנם משתנה ממבחן  למבחן, אך ישנן ארבע קטגוריות עיקריות לכלל הציונים:

  1. זיהוי נכון: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הגיב הנבדק לגירוי המטרה. ציון גבוה בקטגוריה זו מצבע על יכולת קשב טובה יותר.
  2. זמן תגובה: קטגוריה זו מצביעה על אורך הזמן שבין הצגת הגירוי לתגובת הנבדק.
  3. לחיצה שגויה: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הנבדק הגיב, מבלי שהוצגה לו המטרה.
    • זמן תגובה מהיר בשילוב עם לחיצות שגויות מרובות עשויים להעיד על קשיי ריסון ונטייה לאימפולסיביות.
    • זמן תגובה איטי בשילוב עם לחיצות שגויות מרובות או מספר רב של העדר לחיצות עשויים להעיד על חוסר קשב.
  4. הימנעות מלחיצה: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הוצגה המטרה, אך הנבדק לא הגיב ולחץ על הכפתור.
    • מספר רב של הימנעויות מלחיצה עשוי להעיד על חוסר קשב ומוסחות או על תגובות איטיות.
Exit mobile version