נוירולוגיה

מבחן "CPT"

מבחן CPT (Continuous Performance Test) הינו מבחן נוירופסיכולוגי המשמש לבחינת רמת הקשב המתמשך והקשב הסלקטיבי של הנבדק.

אבחון נוירופסיכולוגי

האבחון הנוירופסיכולוגי נוצר על מנת להעריך את מידת הליקוי במיומנות מסוימת של הנבדק ולקבוע איזה איזור במוח ייתכן שנפגע, כתוצאה מטראומה למוח או מחלה נוירולוגית.

נוירופסיכולוגיה

בחקר התנהגות האדם, עולה חדשות לבקרים השאלה הפילוסופית במידת מה, מהי הנפש. למרות שברוב מטבעות הלשון מיוחסת הנפש ללב ("שיברון לב", "כאב לב", "יין משמח