שיקום

גורמים לאשפוז פסיכיאטרי

ישנם גורמים שונים אשר יכולים להוביל לאשפוז במרכז רפואי פסיכיאטרי, חלקם מרצון וחלקם בכפייה. חשוב להכיר את הסיבות האפשריות לאשפוז פסיכיאטרי, וכיצד אלו משפיעות על

אשפוז פסיכיאטרי של עצור

אדם חופשי, כלומר מי שלא ביצע עבירה בהתאם לספר החוקים, עשוי להגיע לאשפוז פסיכיאטרי מרצון או שלא מרצון.

עזרה בלימודים

עם ההכנה לקראת שנת הלימודים החדשה, חשוב להכיר בצרכים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים הצעירים המתאוששים מהפרעות נפשיות ושבים למסגרת הלימודים כחלק מתקופת השיקום שלהם.

זכויות משתקמים מאשפוז פסיכיאטרי

אשפוז פסיכיאטרי חייב להתנהל על פי נהלים ברורים ובהתאם לחוק. בין היתר, חל איסור לאשפז אדם בכפיה באשפוז פסיכיאטרי ללא שקיימת הצדקה לכך וללא אישור