Site icon מענה – היחידה לבריאות הנפש

פוסט טראומה בקרב ילדים

הפרעה פוסט טראומטית נחקרה עד לאחרונה כמעט אך ורק בקרב מבוגרים. למעשה, גם ילדים שנחשפו לארוע טראומטי: אלימות קשה, התעללות רגשית או מינית, ארועי טרור, תאונות ועוד- עלולים לסבול מתסמינים פוסט טראומטיים.

חוקרים נוטים לחלק את האירועים לאירועים חד פעמיים (כגון תאונה או פיגוע) ולאירועים מתמשכים (כגון, תקיפה מינית או חיים בצל מלחמה).

אירועים מתמשכים משפיעים כמעט תמיד בצורה קשה יותר, וגורמים לפגיעה נרחבת ביכולות קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ואף גופניות.

בניגוד למבוגרים, שאצלם ההגדרה של פוסט טראומה נעשית על פי קיום אירוע טראומטי ואבחון מספר תסמינים, אצל ילדים לעתים מאבחנים פוסט טראומה מבלי ידיעה ודאית על קיום אירוע טראומטי. העדויות על הטראומה עולות מתוך משחק, זיכרונות חוזרים, סיוטי לילה ואותות מצוקה אחרים.

תסמינים פוסט טראומטיים

ההפרעה הפוסט טראומטית אצל ילדים מתבטאת באופן שונה בהתאם לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד. המשותף לכולם הוא פגיעה משמעותית בהתפתחות הרגשית והחברתית ובפיתוח עצמי מגובש.

פוסט טראומה בקרב ילדים – טיפול

הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית אצל ילדים נעשה לרוב בשילוב המשפחה וצוות בית הספר, מתוך ראייה מערכתית אשר מבינה את ההשפעה של היחסים בתוך המשפחה והמערכת החינוכית על מצבו הרגשי של הילד.

כל זה נכון גם להפרעות רגשיות אחרות, אך חשוב שבעתיים לגבי פגיעה פוסט טראומטית, כיוון שהטראומה יוצרת קטיעה ברצף החיים, במערכות יחסים ובהבנת עקרונות הקיום, כמו עקרון הסיבתיות או עקרון ההמשכיות. בשל הקטיעה שיוצרת הטראומה, הטיפול מנסה להחזיר לילד את מושג הרצף ולכן נעשה בסמיכות לטראומה (ככל שניתן, כמובן שחלק מהטראומות אינן מדווחות), ובסביבה הטבעית של הילד.

הטיפול תלוי גם בהיקף הפגיעה, למשל אם בית ספר מצוי זמן ממושך תחת מתקפת טילים (כפי שקרה לא אחת בארץ), הרי שישנם מספר נרחב של נפגעי טראומה.

במצבים כאלה הצוות הפסיכולוגי והחינוכי של בית הספר מגויס להפחתת חרדה, ליצירת מקורות תמיכה בתוך בית הספר ומחוצה לו ולאיתור משפחות הנמצאות בסיכון גבוה לפיתוח פוסט טראומה (למשל משפחה שביתה נפגע ישירות מטיל, משפחה חד הורית, משפחה שכולה או משפחה מחוסרת אמצעים).

Exit mobile version