טיפול נרטיבי לבעיות והפרעות נפשיות

טיפול נרטיבי לבעיות והפרעות נפשיותטיפול נרטיבי יוצא מנקודת הנחה לפיה לכל אדם יש סיפורים על עצמו, הקובעים כיצד הוא תופס את עצמו, את מצבו ואת עולמו. סיפורים אלו מניעים את הגישה אותה אדם נוקט לגבי ההתנהלות בחייו.

תפקיד מטפל נרטיבי הוא לשמוע את הסיפורים אותם מביאים אנשים עימם, על מנת לחקור את השלכותיהם על הבעיה.

גולת הכותרת של טיפול נרטיבי היא שאדם אינו הבעיה, אלא הבעיה היא הבעיה. המטופל נחשב כנפרד מבעיותיו אך הוא נמצא במערכת יחסים עם הבעיה. הפרדה זו מושגת באמצעות החצנה, כשהמטופל מקבל הזדמנות במהלך הטיפול לעמוד מנגד ולבחון את יחסיו עם בעיותיו ואת מערכת היחסים של בעיותיו עימו. כלומר, ההחצנה מגלמת את הבעיה.

לדוגמא, אם אישה סובלת מאנורקסיה, הבעיה מוחצנת באמצעות הפרדתה מהמטופלת, כשהיא מבינה כצד האנורקסיה שולטת בה. באמצעות החצנה, הבעיה מתוארת כמשהו המשפיע על המטופל, ואינו יכול להוות חלק ממנו.

שיתוף פעולה עם המטופל או בני משפחתו מקל את הגישה לבעיה

לפני שניתן להתחיל בטיפול נרטיבי, הסיפור צריך להישמע. בעוד שמהטופל מספר את סיפורו, המטפל צריך לעמוד על המשמר לגילוי סתירות או "פערים" בסיפור. הוא שואל שאלות פרטניות על מנת לעורר מידע אודות חוויות המטופל שאינן תואמות את הסיפור הדומיננטי רווי הבעיות. סיפורים רוויי בעיות פועלים באופן משמעותי על חיי אנשים, ומהווים מעצורים באמצעות הגבלת אפשרויות ואף נטילת אחריות.

מטאפורות המתארות את היחסים בין המטופל לבין בעיותיו נבחרות באמצעות שימוש רב ככל הניתן בשפת המטופל עצמו. המטפל מבקש את המטופל לכנות את הבעיה בשם. אם ילד מתקשה להעניק כותרת לבעיה, ניתן להציע הצעות, ולבדוק שהן מקובלות עליו. קיימים מספר קווים מנחים אותם יש לקחת בחשבון במהלך בחירת המטפורה.

גילוי רגעים שבהם המטופל לא נשלט על ידי בעיותיו

המטפל שואל שאלות פתוחות כדי לחקור מקרים בהם המטופל היה מסוגל לקחת אחריות על בעיותיו. רגעים אלו מאוחסנים בזיכרון, מבלי שהמטופל נותן עליהם את דעתו. רגעים אלו נקראים בטיפול נרטיבי "רגעים נוצצים" או "תוצאות ייחודיות". למשל: "אז מסתבר ששלטת על האנורקסיה במשך פרק זמן ארוך מאוד."

בשלב זה של טיפול נרטיבי, סיפור הזהות וחיי המטופל מתחילים להתעצב מחדש. זהו החלק הסיפורי. המטפל מבקש לשמוע סיפורים ועדויות מהעבר המוכיחים שהמטופל היה למעשה מוסמך וחזק, אך לא תמיד הבין זאת. למשל: "מי מכיר אותך עוד מהילדות ויהיה מופתע לשמוע שלא היית מסוגלת לדחות אנורקסיה?"

לשאול שאלות פתוחות – כדי לעורר מספיק מידע ותיאור מדויק של מערכת היחסים עם הבעיה.

הגדרת הבעיה – חלק מהבעיות יכולות להתגלות כשותפות דינמיות של המטופל, ואחרות נתפסות כמוטציה או שקיימים מספר שותפים אחרים לבעיה.

האנשת הבעיה בטיפול בילדים – מטפלים נרטיבים מוצאים שבדרך כלל יעיל להאניש את הבעיה כדמות, ואף כמפלצת מדי פעם, כשמדובר בטיפול בילדים.

מציאת או יצירת קהל לבחינת הזהות החדשה והסיפור החדש – שיטה אחת היא להזמין את המטופל לכתוב מכתבים. המטרה היא לבחון מי הושפע ביותר מהסיפור הישן, עם מידע המציע הזמנת סיפור חדש מהמטופל. מכתבים אלו ניתנים להיכתב במשותף עם המטפל, או שהוא יכול לכתוב אותם בעצמו.

מהלך טיפול נרטיבי ותוצאותיו

כשהמטפל משתמש בשפה מחצינה, המטופל יכול להתחיל לראות כיצד הוא אינו הבעיה. המפתח הוא שימוש בגישה שאינה מאשימה. לדוגמא: "נראה שהאנורקסיה משתמשת בתחבולות כדי לגרום לך לא לאכול".

השאלות אותן שואל המטפל צריכות להזמין את המטופל לדמיין שהשינויים התרחשו, ולתת דין וחשבון מפורט של האופן בו העתיד יכול להשתנות. המטפל מעודד את הלקוח לתאר כיצד הוא מסוגל להשתנות כפרט, ולא כיצד אחרים בסביבתו ישתנו.

כשהמטופל מבין שהבעיה אינה מאפיין קבוע שלו, ניתן לשנותה או להיפטר ממנה. מטפל נרטיבי חוקר את השינויים האפשריים כשהאדם ימשיך להתנגד לבעיה. הוא גורם למטופל לדמיין עתיד שונה ללא הבעיה. צעד זה מגבש את התצוגה החדשה של האדם וחייו.

יתרונות טיפול נרטיבי

היתרונות של גישת טיפול זו כוללים:

הפחתת סכסוכים – רוב הוויכוחים של אנשים מאופיינים בהאשמות הדדיות של האחראי לבעיה.

סלילת הדרך לשיתוף פעולה – כדי להתאחד במאבק נגד הבעיה ולהפחית את השפעתה על החיים.

פתיחת אפשרויות חדשות – המטופל נוקט בפעולה כדי לחזור לחייו ולשפר את מערכות היחסים שלו עם אנשים שהושפעו מבעיותיו.

נקיטה בגישה קלילה יותר – הגישה החדשה של המטופל לחייו יעילה יותר ופחות מעניקה תוקף לבעיות חמורות.

הצגת אפשרויות לדיאלוג על הבעיה – המטופל מקבל הזדמנות לכתוב סיפור חדש לחלוטין המאפיין את חייו החדשים.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום