פרופיל רפואי נפשי

"פרופיל רפואי" הוא הדרך של הצבא לקבוע ולהגדיר בצורה מספרית את מצבו הרפואי של כל חייל וחייל המועמד לשירות צבאי או משרת בפועל. הפרופיל הרפואי הגבוה ביותר הוא 97, ובעיות רפואיות שונות מובילות להפחתה של נקודות (בקפיצות קבועות).

כל הורדה בפרופיל הרפואי מלווה במספר, שמציין את הסיבה שבגינה הורד הפרופיל. לגובה הפרופיל הרפואי יש השלכות על התפקידים אותם יכול לבצע החייל במהלך שירותו, הקורסים בהם הוא יכול להשתתף והיחידות בהן ניתן להציבו. גם בעיות נפשיות מהוות מבחינת הצבא בעיה רפואית שעשויה להוריד מהפרופיל.

פרופיל נפשי

חיילים הסובלים מהפרעות נפשיות מקבלים בפרופיל הרפואי שלהם "סעיף נפשי". השפעת הסעיף הנפשי על גובה הפרופיל תלויה במידת ההשפעה של ההפרעה על תפקודו היומיומי של החייל. יש ארבעה פרופילים נפשיים אפשריים:

  • פרופיל 72: כאשר הקושי הנפשי מינורי, או כאשר מדובר באפיזודה נפשית שהייתה לפני הגיוס וחלפה. פרופיל זה מאפשר לחייל לקבל כמעט כל תפקיד, להשתתף בכל קורס ואפילו להיות לוחם (אך לא ביחידות מובחרות).
  • פרופיל 64: כאשר הקושי הנפשי מאפשר תפקוד ברמה גבוהה, אך אינו אפיזודה חולפת. פרופיל זה מגביל את אפשרויות הקורסים והתפקידים העומדים בפני החייל, אך מאפשר לו להיות תומך לחימה.
  • פרופיל 45: מעיד על קושי נפשי חמור יותר. החייל פסול מלהשתתף בקורסים ואינו יכול להיות משובץ ביחידות קדמיות (כלומר, יחידות לוחמות או יחידות הסמוכות לגבול).
  • פרופיל 21: כאשר הבעיה הנפשית רצינית ואינה מאפשרת לחייל תפקוד תקין, פרופיל 21 מעיד על שחרורו של החייל לאלתר משירות צבאי.

קבלת פרופיל נפשי

בהחלטה על הפרופיל הרפואי של מועמד לשירות בצבא משתתפים רופאים (האחראיים לבדיקת מצבו הגופני של החייל), וקב"ן שאחראי על הערכת מצבו הנפשי. קב"ן- קצין בריאות הנפש, הוא פסיכיאטר, פסיכולוג או עובד סוציאלי. כאשר מועמד לשירות מגיע ללשכת הגיוס, נקבעת לו גם פגישה עם קב"ן שבשיחה ובבדיקת ההיסטוריה הרפואית-נפשית של המועמד מעריך האם יש צורך בבדיקה נפשית מקיפה יותר.

כאשר מתקבל רושם כזה, נעשית הערכה הכוללת גם קבלת חוות דעת מצוות מקצועי שהיה מעורב בטיפול במועמד לפני גיוסו, ומתקבלת החלטה לגבי מידת ההשפעה של הבעיה הנפשית על יכולתו של החייל לעתיד לתפקד בצבא. בהתאם להערכה זו נקבע הפרופיל הנפשי. יש לציין, שבעוד שההערכה יכולה להתבצע על ידי כל קב"ן מכל אחד מהמקצועות הטיפוליים שצוינו, ההחלטה על מתן פרופיל נפשי יכולה להתקבל רק על ידי רופא מומחה – פסיכיאטר.

ישנם חיילים הפונים או מופנים לקב"ן במהלך שירותם, עקב מצוקות וקשיים שמתעוררים בזמן השירות. כאשר המצוקה וקשיי ההסתגלות מחייבים זאת, יכול הקב"ן לשנות את הפרופיל הרפואי הנפשי של החייל במהלך שירותו, ובכך לשנות את מקום הצבתו ואופי שירותו, כך שיתאים ליכולותיו וכוחותיו הנפשיים. כמו כן, יכול הקב"ן להחליט שאין אפשרות שהחייל ימשיך בשירותו בעקבות מצבו הנפשי, וישחרר אותו עם פרופיל נפשי 21.

השלכות פרופיל רפואי נפשי

בעבור רוב החיילים המקבלים סעיף נפשי בפרופיל הרפואי, משמעות הדבר היא שיקבלו התייחסות תואמת במהלך שירותם, מבחינת הדרישות, החובות והתפקיד שינתן להם. בנוסף, יכולים חיילים אלה (ולמעשה, גם חיילים ללא פרופיל נפשי), לקבל טיפול פסיכותרפויתי ופסיכיאטרי במסגרת היחידה שלהם על ידי אנשי מקצוע.

יש לציין, שישנם חיילים המשתמשים בכלי של פרופיל נפשי על מנת להשתחרר משירות צבאי, למרות שאינם סובלים באמת מבעיה נפשית המצדיקה זו. חיילים אלה פונים לקב"ן ו"מזייפים" הפרעות. בתעודת השחרור שלהם מהצבא נרשם ששחרורם נעשה בעקבות פרופיל נפשי.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום