סוגי מתח טראומטי

סוגי מתח טראומטיאירועים טראומטיים עשויים לכלול התעללות פיזית ומינית, הזנחה, בריונות, אלימות קהילתית, אסון, טרור ומלחמה. מאמר זה סוקר את הסוגים השונים של מתח טראומטי.

התעללות או תקיפה פיזית

מוגדרת כניסיון לגרום כאב פיזי, או כגרימת כאב פיזי בפועל, עם או ללא שימוש בחפץ או בנשק, לרבות שימוש בעונש גופני חמור.

החוק מגדיר התעללות בילדים כפעולה, או הימנעות מפעולה, המובילה למוות, נזק פיזי או רגשי חמור, התעללות מינית, או ניצול מיני של ילדים.

התעללות או תקיפה מינית – זהו סוג של מתח טראומטי הכולל מגע מיני שאינו רצוי או כפייתי, חשיפה לחומר מיני שאינו הולם את הגיל, או לסביבות מיניות בלתי הולמות לגיל, וניצול מיני. החוק מגדיר אלימות מינית או תקיפה מינית כסוג של מגע מיני או התנהגות המתרחשת ללא הסכמה מפורשת של המקבל. התעללות רגשית או התעללות נפשית.

התעללויות אלו נחשבות למעשי עבירה. סוגי התנהגויות אלו, הכוללים התעללות מילולית, התעללות רגשית ודרישות או ציפיות מוגזמות, עלולות לגרום לאדם לחוות מתח טראומטי, לפתח הפרעות התנהגות, הפרעות קוגניטיביות, או הפרעות נפשיות אחרות. בקרב בני נוער, מתח טראומטי מתבטא בעיקר בהפרעות רגשיות.

מעשים אלו כוללים גם פעולות השמטה כנגד קטין, כגון הזנחה רגשית או מניעה חברתית מכוונת, הגורמת או עלולה לגרום לילד לחוות מתח טראומטי, הפרעת התנהגות, הפרעות קוגניטיביות, הפרעות רגשיות או הפרעות נפשיות אחרות.

סוג של מתח טראומטי: הזנחה

זוהי הצורה הנפוצה ביותר של התעללות, המדווחת לרשויות הרווחה לילדים. אך היא אינה מתרחשת עם ילדים בלבד, ועשויה להתרחש גם כשמטפל ראשוני נכשל להעניק למבוגרים את הטיפול לו הם זקוקים, למרות שהמטפל יכול להרשות לעצמו טיפול הולם, או שיש לו את התמיכה לעשות זאת.

הזנחה כוללת גם את הכישלון לספק לאדם צרכים בסיסיים כגו מזון, ביגוד או מקלט. היא יכולה אף להימנע במכוון מאספקת טיפול רפואי או נפשי, או תרופות מרשם. הזנחה כוללת אף חשיפת אדם לסביבות מסוכנות, נטישת אדם או גירוש מהבית.

קרבן או עדות לאלימות במשפחה

אלימות במשפחה מוגדרת כתבנית של התנהגות פוגעת בכל מערכת יחסים המשמשת שותף אחד להשגת או שמירת על כוח ושליטה על שותף אינטימי אחר, בפעולות המשפיעות על אדם אחר. אלימות במשפחה עשויה להיות פעילות גופנית, מינית, רגשית, כלכלית או פסיכולוגית, או איומים בפעולות המשפיעות על אדם אחר.

התנהגות זו כוללת את כל ההתנהגויות המאיימות, המתעללות, המבזות, המבודדות, המאיימות, המכריחות, המאשימות או הפוגעות בהורים, ילדים, אחים וקרובי משפחה אחרים.

אלימות בבית הספר

התנהגות זו מתוארת כאלימות המתרחשת בסביבת בית הספר וכוללת, אך לא רק, ירי בבית הספר, בריונות, אלימות בין אישית בקרב בני הכיתה, והתאבדות של תלמידים.

אלימות נוער היא בעיה רצינית העלולה לפעול כהשפעה מזיקה ומתמשכת המתבטאת במתח טראומטי, על הקרבנות ובני משפחותיהם, חברים וקהילות.

סוג של מתח טראומטי: בריונות

זוהי התנהגות שאינה רצויה ותוקפנית בקרב ילדים בגילאי בית הספר, הכרוכה בחוסר איזון כוח אמיתי או מדומה. ההתנהגות חוזרת על עצמה, או שיש לה אפשרות לחזור על עצמה, לטווח הארוך. ילדים שהם בריונים הם ילדים המציקים לילדים אחרים, ועלולים לגרום להם לבעיות נפשיות רציניות ומתמשכות.

מתח טראומטי עשוי להיות תוצאה של בריונות, במצב אשר עשוי להוביל לבעיות בריאות הנפש, שימוש בסמים והתאבדות, במיוחד אם קיימת היסטוריה קודמת של דיכאון או התעללות.

תאונה חמורה, מחלה או הליך רפואי – מתח טראומטי עשוי להתרחש כשאדם חווה פגיעה בלתי מכוונת או תאונה, מחלה גופנית או הליכים רפואיים כואבים ביותר או מסכני חיים.

קרבן או עדות לאלימות קהילתית – זוהי אלימות קיצונית בקהילה, הכוללת חשיפה לאלימות הקשורה לכנופיות, אלימות על רקע גזעני, התנהגויות פוגעניות של שוטרים כלפי אזרחים, וצורות אחרות של אלימות הרסנית וקבוצתית, הנחשבת לצורה מוכרת של מתח טראומטי.

Picture of סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום