מבחן "CPT"

מבחן "CPT"מבחן CPT (Continuous Performance Test) הינו מבחן נוירופסיכולוגי המשמש לבחינת רמת הקשב המתמשך והקשב הסלקטיבי של הנבדק.

קשב מתמשך הינו היכולת לשמור על מיקוד עקבי לאורך פעילות או גירוי מתמשכים והוא קשור לנטייה לאימפולסיביות. קשב סלקטיבי הינו היכולת להתמקד בגירוי הרלוונטי, תוך התעלמות מגירויים מתחרים והוא קשור לנטייה למוסחות.

מהלך המבחן

סוגי המבחנים אורכם וסוג הגירויים עשויים להשתנות, אך טבעו הבסיסי של מבחן ה-CPT נותר זהה. הנבדק נדרש לבצע משימה משעממת וחוזרת על עצמה ולשמור על ריכוז לאורך פרק זמן מסוים בכדי לעמוד בה בהצלחה, באמצעות תגובה או חוסר תגובה, בהתאם לנדרש.

מבחן CPT, בדומה למבחנים נוירופסיכולוגיים ממוחשבים אחרים, הוא מבחן מתוקנן (שעובר סטנדרטיזציה) ולכן, ניתן להשוות את התוצאות של כל נבדק שהשתתף בו לתוצאותיהם של נבדקים בגילו ומינו אשר הוגדרו כקבוצת הנורמה.

דוגמאות למבחנים

 • מבחן IVA-2 CPT: לנבחן יוצגו או יושמעו הספרות "1" ו-"2" והוא נדרש ללחוץ על כפתור או על עכבר המחשב בכל פעם שהוא שומע או רואה "1", אך להימנע מלחיצה בכל פעם שהוא שומע "2". ניתן להגביר את רמת האתגר של המבחן באמצעות הגברת והנמכת התדירות של הגירויים או באמצעות שימוש בגירוי החזותי והשמיעתי לחילופין, באופן אקראי. כתוצאה מכך, ניתן להוביל את הנבדק לרצף של לחיצות וכך להקשות עליו לרסן את תגובתו כאשר מוצג לו הגירוי הדורש הימנעות מלחיצה על הכפתור. בדרך זו, ניתן למדוד את רמת האימפולסיביות, באמצעות מספר הטעויות בלחיצה, ואת רמת חוסר תשומת הלב, באמצעות מספר הפעמים שבהם היה על הנבדק ללחוץ על הכפתור אך הוא לא עשה כן.
 • מבחן TOVA: עושה שימוש במיקרו-מתג רגיש, המכוייל על ידי הבוחן ומאפשר מדידת זמן התגובה של הנבדק לגירויים חזותיים או שמיעתיים ברמת דיוק של +(-) מילישנייה אחת (מאית השנייה). כאשר מוצגים לנבדק גירויים חזותיים, ניתן לבחור במילים או לחילופין בצורות, שיכולת זיהויין אינה מושפעת מרמת הקריאה של הנבדק. גם כאן, ניתן להאט או להאיץ את קצב הופעת הגירויים, כדי לאתר טעויות של לחיצת יתר, המעידות על רמה גבוהה יותר של אימפולסיביות, או טעויות של הימנעות מלחיצה, המעידות על נטייה גבוהה יותר למוסחות.
 • מבחן Qb: הנבדק יושב מול מחשב ועונד סרט ראש בצבע מחזיר אור. לאורך 15-20 דקות, נמדדת יכולתו של הנבחן לשבת מבלי לזוז, לשים לב ולרסן את תגובותיו. הנבחן נדרש להגיב לצורות גיאומטריות שונות המוצגות לו על המסך באמצעות לחיצה על כפתור, בזמן שמצלמה המזהה אור אינפרה אדום מתעדת את תנועותיו. כאשר הנבחן הוא ילד בין הגילאים 6-12, הוא יתבקש ללחוץ על הכפתור בכל פעם שיופיע עיגול אפור על המסך ולהימנע מלחיצה כאשר עיגול עם סימן + יופיע על המסך. כאשר הנבחן הוא בן 12 ומעלה, הוא יקבל משימה מאתגרת יותר מבחינה קוגניטיבית ויתבקש ללחוץ על הכפתור בכל פעם שסמל בצבע ובצורה מסוימים יופיע על המסך.

ציוני המבחנים

הציון אמנם משתנה ממבחן  למבחן, אך ישנן ארבע קטגוריות עיקריות לכלל הציונים:

 1. זיהוי נכון: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הגיב הנבדק לגירוי המטרה. ציון גבוה בקטגוריה זו מצבע על יכולת קשב טובה יותר.
 2. זמן תגובה: קטגוריה זו מצביעה על אורך הזמן שבין הצגת הגירוי לתגובת הנבדק.
 3. לחיצה שגויה: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הנבדק הגיב, מבלי שהוצגה לו המטרה.
  • זמן תגובה מהיר בשילוב עם לחיצות שגויות מרובות עשויים להעיד על קשיי ריסון ונטייה לאימפולסיביות.
  • זמן תגובה איטי בשילוב עם לחיצות שגויות מרובות או מספר רב של העדר לחיצות עשויים להעיד על חוסר קשב.
 4. הימנעות מלחיצה: קטגוריה זו מצביעה על מספר הפעמים שבהן הוצגה המטרה, אך הנבדק לא הגיב ולחץ על הכפתור.
  • מספר רב של הימנעויות מלחיצה עשוי להעיד על חוסר קשב ומוסחות או על תגובות איטיות.
סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום