מבחן "BRC"

למבחן "BRC"אבחונים נוירוקוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים תפקיד חשוב במחקר ובטיפול, הן בהתפתחות והן בניוון המוח. אבחונים אלו פותחו לראשונה בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

כיום, עם התפתחות הבחינות הממוחשבות והכנסתן לשימוש של שיטות בחינה, ניקוד ופירוש מתוקננות (שעברו סטנדרטיזציה) ניכרת התקדמות משמעותית בחקר המוח במאה השנים האחרונות. כיום, עומד לרשותם של מדענים וקלינאים מתחומים שונים מגוון רחב ביותר של מבחנים מתוקננים לצורך כך.

מבחן ה-BRC (Brain Resource Company) מורכב למעשה מפרוטוקול של 12 מבחנים ממוחשבים, אשר פותחו על ידי חברה אוסטרלית בשם זהה, העוסקת בפיתוח שירותי ניתוח של תפקודי המוח האנושי.

מבחני ה-BRC הינם למעשה מבחנים נוירופסיכולוגיים אשר היו נערכים בעבר באמצעות תיעוד ידני וזכו בהמשך לעיבוד והתאמה לסביבה ממוחשבת ואוטומטית. עיבוד זה עושה שימוש בממשק ממוחשב ביו-התנהגותי ייחודי, המספק יתרון משמעותי על פני שיטות הבחינה המסורתיות, בין היתר באמצעות חידוד רמת הרגישות של התוצאות, חסינות מפני סובייקטיביות של הגורם הבוחן, הבטחת אחידות בהצגת הגירויים ויכולת השוואה למאגר נתונים רחב של קבוצת הנורמה (תקנון – סטנדרטיזציה), באופן שגביר את מהימנות תוצאות המבחן.

אופן השימוש במבחן

במחקרים רבים שנערכו בתחום נמצא שמבחני ה-BRC הם בעלי רגישות רבה ותוצאותיהם מהימנות ותקפות. באמצעותם, ניתן לאבחן ברמה גבוהה יחסית של דיוק הפרעות פסיכולוגיות ונוירולוגיות שונות כגון הפרעת קשב וריכוז וכן הפרעות במצב הרוח כגון דיכאון, הפרעות אורגניות כגון דמנציה ואלצהיימר וכן הפרעות נוירולוגיות הנובעות מפגיעה פיזית במוח, או מחשד לפגיעה כזאת.

המבחנים גם מספקים מידע המאפשר לבצע אבחנה מבדלת בין סוגי ההפרעות השונים, במטרה לבנות לנבדק תוכנית טיפול אשר תתאים לסוג ההפרעה המדויק בה הוא לוקה. על כן, המבחן משמש כלי חשוב הן בידי חוקרים והן בידי מטפלים מתחום בריאות הנפש, כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נוירולוגים ורופאי ילדים.

מהלך המבחן

כאמור, מבחן ה-BRC מורכב מ-12 מבחני משנה, שהשלמתם אורכת כ-50 דקות בממוצע והם מודדים ביצועים בחמישה תחומים קוגניטיביים.

תפקוד סנסורי-מוטורי

 • מבחן הקשה מוטורי: הנבדק מניח את כף ידו הדומיננטית על מסך מגע ונדרש להקיש עליו עם האצבע המורה במהירות רבה ככל האפשר ופעמים רבות ככל האפשר במהלך פרק זמן של 30 שניות.
 • מבחן זמן תגובה לבחירה: על חלקו העליון של מסך המגע מוצגים לנבדק ארבעה עיגולים שחורים. הנבדק מניח את האצבע המורה של ידו הדומיננטית על עיגול לבן באמצע המסך. מעת לעת, אחד מהעיגולים השחורים נצבע בירוק ואז, נדרש הנבדק לגעת עם אצבעו בעיגול הירוק, במהירות האפשרית.

למידה וזיכרון

 • מבחן זיכרון והכרה: הנבדק מרכיב אוזניות ומושמע לו רצף של 12 מילים, אחת בכל שניה. מיד לאחר סיום השמעת הרשימה, הנבדק נדרש לחזור בקול רם אחר כמה שיותר מילים שהוא זוכר. תהליך זה חוזר על עצמו שלוש פעמים נוספות. מיד בתום ארבעת הסבבים, מתבקש הנבדק לחזור על כמה שיותר מילים שהוא זוכר מהרשימה הראשונה.
 • חלק זה של המבחן אורך כשש דקות. לאחר כ-25 דקות, הנבדק מתבקש שוב להיזכר בכמה שיותר מילים מתוך הרשימה הראשונה. לאחר מכן, מוצגת על גבי מסך מגע סדרה של 24 מילים, מחצית מהן הופיעו ברשימה הראשונה והיתר הן מילים חדשות. עם הופעת כל מילה, נדרש הנבדק לזהות האם הופיעה ברשימה הראשונה ולהקיש את תשובתו על המסך.
 • מבחן מבוך: משמש להערכת תפקודים מנטאליים גבוהים כגון תכנון, צפיית העתיד ובדיקה עצמית, במהלך למידה וזיכרון של מבוך מורכב. המבוך מסומן על המסך והדרך לפתרונו מסומנת, כאשר הנבדק נדרש לעקוב עם אצבעו אחר הסימון. לאחר מכן, הנבדק נדרש להשלים את המבוך, מבלי שמופיע עליו הסימון. המבחן יסתיים לאחר שהנבדק ישלים בהצלחה שני מבוכים ברצף מבלי לטעות, או כעבור 7 דקות, לפי המוקדם.

שפה

 • מבחן שטף האותיות: מבחן זה מספק סולם לבחינת רמת השטף הורבאלי של הנבדק, הנמדד באמצעות כמות המילים שהוא מסוגל לומר, המתחילות באות מסוימת שמוגדרת לו.
 • מבחן זהה את המילה האמיתית: על גבי המסך מוצגים זוגות אקראיים של מילים. בכל זוג, אחת מן המילים היא מילה אמיתית והשניה איננה ועל הנבדק להקיש על האמיתית.

קשב וזיכרון עבודה

 • מבחן טווח הזיכרון החזותי: משמש למדידת רמת הזיכרון החזותי קצר הטווח. במהלכו, מוצגים על מסך מגע תשעה ריבועים א-סימטריים. לאורך המבחן, יהבהבו כמה מן הריבועים למשך זמן קצרצר ולאחר מכן יישמע צליל. הנבדק נדרש לגעת בריבועים שהיבהבו, לפי סדר ההיבהוב.
 • מבחן הערכת זמן: סדרה של מבחנים שבהם מוצג על המסך עיגול שחור, אשר נצבע בירוק למשך מספר שניות. הנבדק נדרש להעריך למשך כמה זמן נצבע העיגול בירוק.
 • מבחן תשומת לב מתמשכת: סדרות של ארבע אותיות מוצגת לנבדק על המסך נדרש ללחוץ על כפתור אם אחת האותיות חוזרת על עצמה.
 • מבחן זיכרון ספרות: מוצגות לנבדק סדרות בנות 3-9 מספרים ומיד לאחר הצגת כל סדרה, מופיעה על המסך מקלדת מספרים והנבדק נדרש להקליד עליה את רצף המספרים שהופיע מולו קודם לכן, לפי הסדר.
 • מבחן הפרעה למילים: לנבדק מוצגים על המסך שמות של צבעים, אחד בכל פעם, כל אחד מהם צבוע בצבע אחר. הנבדק נדרש לזהות במהירות רבה ככל האפשר את הצבע ששמו מופיע על המסך (ולא את הצבע שבו צבועה המילה).

תפקוד ביצועי ותכנון

 • לנבדק מוצגת על המסך סדרה של 13 מספרים (בין 1-13) ו-12 אותיות (א-ל) והוא נדרש לגעת לחילופין במספרים ובאותיות, בסדר עולה (1, א, 2, ב…).
 • מבחן הפרעה למילים: מודד את יכולת הריסון. הפעם, הנבדק נדרש לזהות במהירות האפשרית את צבען של המילים הצבועות, ולא את שם הצבע המופיע על המסך.
 • מבחן מזהה: מבחן הבנת הנקרא.

ניתוח תוצאות המבחנים

12 המבחנים מניבים 47 משתנים עצמאיים לניתוח שהציונים על רובם מתקבלים אוטומטית. הציונים כולם עוברים ניתוח סטטיסטי, במהלכו משוות התוצאות שהשיג הנבדק עם תוצאות אחרות של בני קבוצת הנורמה, בהתאם לגילו ומינו, והגורם המטפל מקבל חזרה את דו"ח הניתוח, לצורך המשך אבחון הנבדק וטיפול בו.

סיוום חאייק
סיוום חאייק

עובדת סוציאלית קלינית, טיפול רגשי במתבגרים ומבוגרים. הורים ומתבגרים, הדרכות הורים וטיפולים דיאדיים. יסיון רב בתחום בריאות הנפש ושיקום, ליווי משפחות ויחידים. קליניקה במרכז תל אביב ובצפון הישן תל אביב, מקבלת גם בזום